Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wydarzenia ekumeniczne i ważne rocznice dla dialogu

13 stycznia 2020

Bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Jerzy Samiec, ks. Grzegorz Giemza i Agata Skowron-Nalborczyk (fot. Michał Karski)

Już w najbliższą sobotę rozpoczyna się tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa na temat tego wydarzenia, a także 20. rocznicy podpisania dokumentu „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”, Dnia Judaizmu, Dnia Islamu i innych wydarzeń ekumenicznych, które odbędą się w tym roku. Mówiono też o dokumencie na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo.

– Podpisanie deklaracji o chrzcie było wydarzeniem epokowym w polskim ekumenizmie. Byliśmy jednym z pierwszych krajów, które takie porozumienie podpisały – zauważył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 stycznia w warszawskiej siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. – W ciągu tych 20 lat w naszym ekumenizmie nie dopracowaliśmy się dokumentu podobnej rangi. Owszem, pracowaliśmy wytrwale nad dokumentem o małżeństwach o różnej przynależności wyznaniowej, ale gdzieś utknęliśmy – ubolewał prezes PRE.

Projekt dokumentu „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia” został przyjęty przez Komisję ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej wiosną 2011 r. (pisaliśmy o tym tutaj). Jesienią tego samego roku Konferencja Episkopatu Polski zaakceptowała tekst i przekazała do aprobaty Watykanu (pisaliśmy o tym tutaj). Decyzji nie ma do dziś. – Jestem w tej sprawie zobowiązany do jakiejś tajemnicy i nie mogę wchodzić w szczegóły, ale myślę, że trzeba być dobrej myśli – komentował tę sytuację na konferencji prasowej bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. – Ja, szczerze mówiąc, tracę wiarę w to, że będziemy w stanie podpisać taki dokument – powiedział bp Samiec. Jednocześnie zwracał uwagę na dobrą współpracę Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołami PRE, wspólne nabożeństwa ekumeniczne, przyjacielskie relacje.

Bp Nitkiewicz zwrócił też uwagę na sytuację dzieci małżeństw mieszanych. Mówił, że bez względu na przepisy kościelne, to w pewnym momencie taka osoba sama będzie decydowała o swojej przynależności wyznaniowej. – Nie da się być półkatolikiem czy półprotestantem. To jest niemożliwe dzisiaj. Ale my dążymy do jedności widzialnej – powiedział katolicki hierarcha.

Podczas konferencji prasowej mówiono też o wydarzeniach ekumenicznych w tym roku. Od 18 do 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitwo Jedność Chrześcijan. Ks. Sławomir Pawłowski z Kościoła Rzymskokatolickiego zaprezentował materiały przygotowane na to wydarzenie przez chrześcijan z Malty. Prof. Jan Grosfeld mówił o Dniu Judaizmu, zaś prof. Agata Skowron-Nalborczyk o Dniu Islamu w Kościele Rzymskokatolickim. – Dzień judaizmu jest potrzebny Kościołowi, żebyśmy wiedzieli skąd się wzięliśmy, kim jesteśmy i dokąd idziemy oraz żebyśmy nie zbaczali na drogi, które prowadzą na manowce – powiedział prof. Grosfeld. Z kolei dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza opowiadał o spotkaniu przedstawicieli krajowych rad ekumenicznych w Europie, które się odbędzie w maju w Supraślu.

Była też mowa o 450. rocznicy podpisania Zgody Sandomierskiej. W 1570 r. luteranie, reformowani i bracia czescy podpisali w Sandomierzu porozumienie na temat wzajemnego uznania sakramentów i urzędu kaznodziejskiego. – Zgoda Sandomierska była aktem unikalnym w skali europejskiej, pierwszym aktem ekumenicznym – podkreślał bp Nitkiewicz, który jest rzymskokatolickim biskupem sandomierskim. Zwrócił też uwagę, że przyjęty w Zgodzie model wzajemnego uznania obrzędów i kaznodziejów jest wciąż aktualny. – Ten model jedności, do którego zdążamy, jest ciągle ten sam – powiedział. Poinformował też, że w Sandomierzu z okazji tej rocznicy są planowane obchody, w których wezmą również udział przedstawiciele Kościołów ewangelickich.

Michał Karski

 

Zobacz też:

Idea i historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 (materiały, plakaty, harmonogramy nabożeństw i innych spotkań)