Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wybrano sekretarza generalnego ŚFL

28 października 2009

Ks. Martin Junge z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile został wybrany na ósmego sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej. To pierwszy przedstawiciel regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów na tym stanowisku.

Od 22 do 27 października w Chavannes-de-Bogis pod Genewą obradowała Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). 26 października Rada wybrała ks. Martina Junge na nowego sekretarza generalnego Federacji. W przyszłym roku, w dniu święta Reformacji (31 października), Chilijczyk zastąpi na tym stanowisku ks. Ishmaela Noko z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe. Ks. Noko stał na czele ŚFL od 1997 r.

Ks. Martin Junge ma 48 lat. Teologię ewangelicką studiował na Uniwersytecie w Getyndze w Niemczech. W 1989 r. został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile. Pracował w dwóch parafiach w stolicy Chile – Santiago. Od 1996 do 2000 r. sprawował funkcję prezydenta Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile. Od 2000 r. był sekretarzem regionalnym na Amerykę Łacińską i Karaiby w Departamencie ds. Misji i Rozwoju ŚFL. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Samuel Kobia pogratulował ks. Martinowi Junge wyboru. Nowego sekretarza generalnego ŚFL nazwał orędownikiem żywego partnerstwa w poszukiwaniu jedności chrześcijan i budowaniu wspólnoty ludzkiej.

Światowa Federacja Luterańska jest wspólnotą 140 Kościołów tradycji ewangelicko-luterańskiej z 79 krajów na całym świecie. Do Kościołów zrzeszonych w ŚFL należy ponad 68,5 mln wiernych. Członkiem Federacji jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Sekretarz generalny prowadzi politykę Światowej Federacji Luterańskiej przy wsparciu gabinetu, do którego należą powoływani przez Radę przewodniczący poszczególnych departamentów i biur. Zadaniem całego gabinetu jest realizowanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady. Sekretarz Generalny ponosi odpowiedzialność wobec Rady za swoją pracę i składa sprawozdanie wobec członków Rady oraz Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. Kadencja sekretarza generalnego trwa siedem lat.

źródło: ŚFL, ŚRK, luteranie.pl

fot. ŚFL