Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wybrano nowego rektora ChAT

10 maja 2012

Boguslaw Milerski

ks. prof. dr. hab. Bogusław Milerski (fot. Michał Karski)

Ewangelicki teolog i pedagog ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski został wybrany na nowego rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prorektorami zostali prof. dr Marek Ambroży (polskokatolik) oraz bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski (prawosławny).

Wybory nowych władz uczelni odbyły się 10 maja. Ks. prof. Bogusław Milerski był jedynym kandydatem na stanowisko rektora. Poparli go wszyscy elektorzy. Nowy rektor i prorektorzy obejmą swe funkcje 1 września.

Ks. prof. Bogusław Milerski urodził się w 1967 r. w Bielsku-Białej. Ukończył teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył też studia uzupełniające na Uniwersytecie w Monachium. Obronił dwie prace doktorskie i dwie habilitacyjne (z teologii i pedagogiki). W ChAT kierował Ekumenicznym Instytutem Pedagogicznym oraz Katedrą Pedagogiki Religii. Od 1999 r. jest profesorem tej uczelni. W minionej kadencji pełnił w niej funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktycznych. Pracuje również w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W swej pracy naukowej ks. prof. Milerski zajmuje się pedagogiką religii, koncepcjami i modelami edukacji religijnej, hermeneutyką teologiczną i pedagogiczną oraz teologicznymi wyznacznikami protestantyzmu. Jego najważniejsze prace to: „Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha” (1994), „Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim” (1998), „Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii” (2011). Był również m.in. redaktorem naukowym „Encyklopedii PWN Religia”.

Nowy rektor ChAT od 1994 r. jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Od 2002 r. jest członkiem Synodu tego Kościoła. Pełnił również funkcję Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. W Polskiej Radzie Ekumenicznej był przewodniczącym Komisji Dialogu w kadencji 2006-2011.

Ks. prof. Bogusław Milerski jest żonaty, ma jedną córkę. Na stanowisku rektora ChAT zastąpi abp. prof. dr. hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka (Kościół Prawosławny) – obecnego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Zgodnie ze statutem Polskiej Rady Ekumenicznej rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

mk

____________________

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie