Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wybrano biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

9 października 2012

ks. bp Marek Izdebski (fot. Michal Karski)Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce ponownie wybrał ks. Marka Izdebskiego na biskupa Kościoła. Wybrano również nowego prezesa Synodu, którym została Ewa Jóźwiak.

Synod obradował 6 października w Łodzi. Na stanowisko biskupa Kościoła kandydowało dwóch duchownych: pełniący tę funkcję od 2002 r. ks. Marek Izdebski oraz radca duchowny Konsystorza ks. Krzysztof Góral. W tajnym głosowaniu Synod wybrał na ten urząd ks. Marka Izdebskiego. Kadencja biskupa Kościoła trwa 10 lat.

Podczas sesji wybierano również nowego prezesa Synodu. I w tym przypadku kandydowały dwie osoby: dotychczasowa sekretarz Synodu Ewa Jóźwiak oraz Tadeusz Jeske, inżynier, dawniej związany z Politechniką Łódzką. Na trzyletnią kadencję została wybrana Ewa Jóźwiak.

Bp Marek Izdebski urodził się 1958 r. w Cieszynie w rodzinie luterańskiej. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w latach 1977-1983 studiował teologię ewangelicką. Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 5 kwietnia 1987 r. Jeszcze na studiach zaczął pracować w parafii reformowanej w Bełchatowie, która w 1991 r. wybrała go na proboszcza. Funkcję tę pełni do dziś. W 2002 r. został wybrany przez Synod na biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Sobotni Synod dokonał jego reelekcji. Bp Marek Izdebski jest członkiem prezydium i zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej, gdzie pełni funkcję skarbnika. Wchodzi też w skład Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Ewa Jóźwiak jest absolwentką Akademii Teologii Katolickiej i doktorantką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przed laty pracowała jako dziennikarka w KAI. Od 9 lat jest członkinią Synodu pełniąc funkcję sekretarza. Reprezentuje też Kościół Ewangelicko-Reformowany w kontaktach z mediami. Od stycznia tego roku jest redaktorką naczelną pisma „Jednota”. Będzie nadal pełnić tę funkcję obok kierowania Synodem. Jest członkinią komisji mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach ewangelickich. Jej dziadkiem był znany pastor luterański ks. Jerzy Sachs.

Synod podczas obrad wprowadził również zmiany do „Regulaminu finansowego” Kościoła. Powodem przyjęcia zmian była nieskuteczność tego dokumentu w jego poprzednim brzmieniu, powodująca brak wpływów z niektórych parafii do kasy ogólnokościelnej, a także dostosowanie go do współczesnych warunków poprzez zwiększenie opodatkowania poszczególnych parafii względem Kościoła.

Kolejne i ostatnie w tym roku posiedzenie Synodu odbędzie się 8 grudnia i zostanie poświęcone dokończeniu drugiego czytania projektu nowelizacji Prawa Wewnętrznego oraz uchwaleniu budżetu Kościoła na 2013 r.

Na zdjęciu: bp Marek Izdebski (fot. Michał Karski)