Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wybory przewodniczącego KEP

10 marca 2009

Arcybiskup Józef Michalik został ponownie wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Wybory odbyły się 10 marca podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Na stanowisko przewodniczącego kandydowało czternastu biskupów. Sześciu z nich przeszło do drugiej tury głosowania, w której biskupi ostatecznie wybrali na drugą kadencję metropolitę przemyskiego abp. Józefa Michalika (ur. 1941). Funkcję tę będzie pełnił do 2014 r.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski reprezentuje Konferencję na zewnątrz, zwołuje Zebranie plenarne i Radę stałą oraz im przewodniczy, zaprasza na Zebrania Konferencji inne osoby, po wysłuchaniu Prezydium. Do kompetencji przewodniczącego należy też przesyłanie – za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej – sprawozdań z zebrań plenarnych i dokumentów KEP do Watykanu. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera spośród biskupów diecezjalnych zebranie plenarne na pięcioletnią kadencję. Funkcje te można wykonywać bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Od 1974 r. prowadzony jest dialog pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski – najpierw w ramach Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz jej Podkomisji ds. Dialogu, a od 1998 r. w ramach Komisji ds. Dialogu KEP i PRE.
źródło: KAI
cofnij