Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Wybór dokumentów leuenberskich

30 maja 2018 Wybór dokumentów leuenberskich

 

Ukazała się książka „Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie. Wybór dokumentów”. To zbiór dokumentów, które ta wspólnota Kościołów wydała w latach 1973–2012.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) gromadzi Kościoły, które podpisały Konkordię leuenberską. Należą do niej m.in. trzy polskie Kościoły ewangelickie: luterański, metodystyczny i reformowany (są one również członkami Polskiej Rady Ekumenicznej).

Zbiór dokumentów WKEE został przygotowany pod redakcją naukową prof. Karola Karskiego, ewangelickiego teologa i znawcy problematyki ekumenicznej. Publikacja składa się z 17 rozdziałów – dokumentów prezentowanych według chronologii ich powstawania oraz z teksów uzupełniających i poszerzających wiedzę na temat WKEE. Znalazły się w niej m.in. dokumenty dotyczące doktryny i praktyki chrztu i Wieczerzy Pańskiej, urzędu i ordynacji, wkładu reformacyjnego do dialogu ekumenicznego na temat jedności Kościoła, relacji z Żydami, ewangelizowania czy relacji między Kościołem, państwem a narodem.

We wstępie do publikacji polscy biskupi ewangeliccy napisali: „Za ekumenicznym modelem jedności, który przedstawiony jest w tych dokumentach, kryje się nie tylko wspólnota między Kościołami różnych wyznań ewangelickich, ale także dialog. Jako Kościoły stanowimy jedność w pojednanej różnorodności, akceptujemy się wzajemnie, a także szanujemy i dbamy o swoją indywidualność. Ewangelia jest tym, co nas łączy, pozwala nam iść razem, a przede wszystkim żyć w perspektywie wieczności”.

 

„Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie. Wybór dokumentów”
red. Karol Karski
Wydawnictwo Warto, Warszawa 2018
496 stron