Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Wspomnienie ks. Jana Hause

9 czerwca 2010

Na Cmentarzu Powązkowskim przedstawiciele Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej wspominali wieloletniego przewodniczącego tego Oddziału – śp. ks. Jana Hause.

Wspomnienie odbyło się 9 czerwca z inicjatywy Warszawskiego Oddziału PRE. Luterański duchowny ks. Jan Hause zmarł 11 czerwca 2009 r. (pisaliśmy o tym tutaj). Przy jego grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie spotkali się przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Warszawskim Oddziale PRE wraz z jego przewodniczącym ks. Henrykiem Dąbrowskim z Kościoła Polskokatolickiego. Obecny był także dyrektor biura PRE ks. Ireneusz Lukas.

Ks. Piotr Gaś z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odczytał stosowne fragmenty Pisma Świętego, zmówił modlitwę, a także przypomniał krótko życie zmarłego duchownego.

Śp. ks. Jan Hause urodził się 8 lutego 1934 r. w Krakowie. Po ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1961 r. pracował w luterańskich parafiach w Krakowie, Karpaczu, Włocławku, Płocku, Radomiu-Lublinie-Kielcach, Węgrowie i Żyrardowie. Od 1975 do 1999 r. był dyrektorem Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po odrodzeniu się Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w 1995 r. został jego Naczelnym Kapelanem. Funkcję tę sprawował do emerytury (1999). Był też przewodniczącym warszawskich oddziałów dwóch ekumenicznych organizacji – Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.

luk

fot. luk