Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych na COVID-19

18 grudnia 2020

 

Polska Rada Ekumeniczna włącza się w program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Program ma pomóc w obniżeniu poziomu stresu i podniesieniu jakości życia osób hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania, a także by nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje. Program składa się z dwóch części. W ramach pierwszej („Porozmawiaj ze mną”) szpital monitoruje potrzeby chorych w zakresie kontaktu telefonicznego z bliskimi i umożliwia taki kontakt. Druga część programu („Podnieś mnie na duchu”) zapewnia kontakt chorych z kapelanem, uwzględniając potrzeby religijne i procedury bezpieczeństwa epidemicznego.

Do udziału w programie zostały zaproszone wszystkie szpitale publiczne. Placówki, które do niego przystąpią, otrzymają bezpłatnie:

1. w ramach pierwszej części programu –  dwa smartfony (jeden na oddział intensywnej terapii i jeden na oddział „covidowy”) z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych (darczyńcą jest Polkomtel), w celu umożliwienia chorym na COVID-19, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub zagrożenia życia, kontaktu z osobami bliskimi;

2. w ramach drugiej części programu – wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej dla kapelanów.

Program ten ma szczególne znaczenie w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, które wielu chorych będzie musiało spędzić w szpitalu, w odizolowaniu od swoich bliskich.

Program „Bądź przy mnie” realizuje Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Informacje o programie można znaleźć tutaj: ptodm.org.pl.

Pytania dotyczące programu można kierować pod adresem ptodm@mp.pl.