Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wręczono Nagrody im. św. Brata Alberta

23 grudnia 2008


Biskup Marek Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, skarbnik Polskiej Rady Ekumenicznej oraz członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce – został jednym z jedenastu laureatów tegorocznej Nagrody im. św. Brata Alberta.

Nagroda im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego jest przyznawana corocznie (od 1976 r.) za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej, naukowej, kulturalnej, społecznej, ekumenicznej i charytatywnej. Jej fundatorami są Unia Chrześcijańsko-Społeczna oraz Ars Christiana.

Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 16 grudnia Sali Balowej Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach.

Bp Marek Izdebski został nagrodzony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego. Kierownik katedry ekumenizmu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. Karol Karski w swej laudacji podkreślił działalność laureata w Bełchatowie (gdzie jest proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej) oraz jego zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania, rozpad rodzin, zagubienie wewnętrzne oraz kryzys wartości. Bp Marek Izdebski był w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych inicjatorem utworzenia w Bełchatowie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości. Współpracuje także w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. –
Całej tej działalności towarzyszą bardzo dobre relacje międzywyznaniowe, zwłaszcza między reformowanymi i większościową społecznością rzymskokatolicką. Jury Komitetu Nagrody im. Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, biorąc pod uwagę całokształt dokonań ks. bp. Marka Izdebskiego na rzecz potrzebujących niezależnie od przynależności wyznaniowej, zwłaszcza jego działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, postanowiło mu przyznać tegoroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego – powiedział prof. Karski na koniec swej laudacji.

Tegoroczną Nagrodę im. Brata Alberta otrzymali także dwaj rzymskokatoliccy hierarchowie: metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz – za działalność duszpasterską, ekumeniczną i charytatywną wśród Polaków w Rosji i na Białorusi oraz ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser – za działalność społeczno-charytatywną i pracę w obronie chrześcijan w Afryce.

Ponadto laureatami Nagrody zostali: rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie prof. dr Stanisław Moryto (za działalność kompozytorską, wykonawczą i pedagogiczną w zakresie muzyki sakralnej), dr Lech Królikowski (za działalność patriotyczną, społeczną i pisarską związaną z Warszawą), Antoni Odzimek (za działalność charytatywną i społeczną w ramach rzemiosła polskiego), artysta-rzeźbiarz Wawrzyniec Samp (za udaną rekonstrukcję zniszczonego relikwiarza i przywrócenie świetności konfesji św. Wojciecha w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie), Mateusz Środoń (za twórczość artystyczną w zakresie pisania ikon i tworzenia ołtarzy), prof. Wincenty Kućma (za twórczość artystyczną w dziedzinie patriotycznej i sakralnej), Walerij Aleksjejew (za wielki wkład w odrodzenie życia religijnego w Rosji i poza jej granicami) oraz Francuska Prowincja Księży Jezuitów (za pomoc udzielaną przez o. Charlesa Huvenne młodzieży polskiej w kraju i na emigracji).