Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wręczono nagrody im. św. Brata Alberta

15 grudnia 2010

Danuta Baszkowska, znana działaczka ekumeniczna i organizatorka comiesięcznych modlitewnych spotkań ekumenicznych, znalazła się wśród trzynastu tegorocznych laureatów nagrody im. św. Brata Alberta.

Nagroda im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego jest przyznawana corocznie (od 1976 r.) za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej, naukowej, kulturalnej, społecznej, ekumenicznej i charytatywnej. Jej fundatorami są Unia Chrześcijańsko-Społeczna oraz Ars Christiana. W minionych latach laureatami nagrody byli m.in. dwaj ostatni prezesi Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE): abp Jeremiasz (1996) oraz bp Jan Szarek (2000).

W tym roku wręczenie nagród miało miejsce 15 grudnia w siedzibie warszawskiego Muzeum Niepodległości. Za działalność ekumeniczną wyróżniona została Danuta Baszkowska, która od lat zaangażowana jest w ruch ekumeniczny. Po podpisaniu 23 stycznia 2000 r. przez sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki dokumentu o wzajemnym uznawaniu chrztu, utworzyła Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”. Stowarzyszenie to co miesiąc organizuje w Warszawie modlitewne spotkania ekumeniczne. Odbywają się one zawsze 23. dnia każdego miesiąca – właśnie dla upamiętnienia podpisania deklaracji o chrzcie. Stowarzyszenie „Effatha” współorganizuje je wraz z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej i Parafią Rzymskokatolicką św. Alojzego Orione. Spotkania te gromadzą duchownych i świeckich z wielu Kościołów, nie tylko tych zrzeszonych w PRE.

Danuta Baszkowska aktywnie uczestniczy również w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Światowym Dniu Modlitwy. Angażuje się też w organizację Zjazdów Gnieźnieńskich – z jej inicjatywy wprowadzono do programów Zjazdu takie ekumeniczne elementy, jak Ekumeniczna Droga Krzyżowa czy Święto Biblii. – Tak wielkie wyróżnienie nie jest tylko dla mnie, ale też dla przedstawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich, których Bóg postawił na mojej drodze. Ekumenia to wielki nakaz Chrystusowy, ale i wielka nadzieja. Św. Brat Albert rozdawał chleb nie tylko by karmić, rozdawał też Boski chleb – my, chrześcijanie, czekamy na wspólne dzielenie się tym chlebem przy jednym stole – powiedziała Danuta Baszkowska.

Za działalność ekumeniczną wyróżniono w tym roku również ks. dr. Justusa Werdina z Niemiec oraz Międzynarodową Misję „Chrześcijańska Służba Socjalna” (Białoruś). Ks. Werdin otrzymał nagrodę zagraniczną za „budowanie jedności między Polakami i Niemcami oraz katolikami i ewangelikami przez pielgrzymkę ekumeniczną szlakiem cesarza Ottona III Magdeburg-Gniezno”. W imieniu Międzynarodowej Misji „Chrześcijańska Służba Socjalna” nagrodę odebrał jej dyrektor Mikołaj Matruntschyk, członek grupy roboczej „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” – międzynarodowego projektu realizowanego między innymi przez Polską Radę Ekumeniczną (więcej o projekcie tutaj).

Nagrodę specjalną przyznano minister Ewie Kopacz za wsparcie okazane rodzinom tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Wśród pozostałych laureatów nagrody im. św. Brata Alberta znaleźli się: Janusz Arent (działalność gospodarczo-charytatywna), red. Halina Bortnowska (literatura), prof. Zbigniew Judycki i mł. insp. Mirosław Karpowicz (ochrona zabytków), o. Wacław Oszajca SC (literatura), Michał Płoski (sztuka sakralna), Rajner Smolorz (renowacja i rekonstrukcja obiektów sakralnych), Jadwiga Sobol (działalność charytatywna) oraz Katarzyna Walentynowicz (nauka-edukacja).

mk/KAI

Na zdjęciu Danuta Baszkowska (fot. mk)