Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wizyta prezydium PRE na Białorusi

14 września 2015

Podroz studyjna Polskiej Rady Ekumenicznej na Bialorus

fot. PRE


Delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej odbyła podróż studyjną na Białoruś. Celem wyjazdu było zapoznanie się z sytuacją tamtejszych Kościołów oraz rozmowy na temat ich możliwej współpracy z Polską Radą Ekumeniczną.

Podróż odbyła się od 2 do 4 września. Uczestniczyli w niej abp Jeremiasz, bp Jerzy Samiec, bp Marek Izdebski, bp Edward Puślecki, ks. Andrzej Gontarek, ks. Ireneusz Lukas, ks. Michał Dmitruk oraz Tomasz Perzyński.

Delegacja PRE odwiedziła parafie i zapoznała się z sytuacją religijno-społeczną oraz pracą Kościołów w zachodniej Białorusi. Na spotkaniach w parafii prawosławnej i baptystycznej w Wołkowysku rozmawiano między innymi na temat duszpasterstwa w przygranicznym regionie i okolicach Wołkowyska, ze szczególnym uwzględnieniem posługi w więzieniach.

Po drodze do Męskiego Monasteru Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Żyrowicach prezydium PRE zwiedziło cerkiew św. Michała Archanioła w Synkowiczach – jedną z najstarszych cerkwi na Białorusi. Świątynia powstała w pierwszej połowie XVI w. prawdopodobnie z fundacji Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Historycy architektury wskazują na podobieństwa między cerkwią w Synkowiczach a podobnymi budowlami obronnymi w Wilnie i w monasterze w Supraślu.

W Żyrowicach uczestnicy podróży studyjnej zapoznali się z historią klasztoru, odwiedzili monasterskie cerkwie, muzeum archeologiczne oraz ogromne monasterskie gospodarstwo. Monaster został założony w 1493 r. w miejscu, gdzie w niewyjaśniony sposób pojawiła się ikona Matki Bożej. Na terenie klasztoru mieści się obecnie także seminarium duchowne.

Kolejnego dnia delegacja PRE udała się w kierunku Grodna, odwiedzając parafie prawosławne i zwiedzając historyczne miejsca zachodniej Białorusi – Słonim, Masty, Dziaryczyn, Skidziel.

W Grodnie uczestnicy ekumenicznego wyjazdu odwiedzili tamtejszą parafię luterańską. W Kościele ewangelickim spotkali się z proboszczem parafii ks. Wladimirem Tatarnikowem oraz wysłuchali krótkiego koncertu organowego. Następnie udali się na spotkanie z prawosławnym arcybiskupem grodzieńskim i wołkowyskim Artemiuszem. Zwiedzili także cerkiew katedralną w Grodnie oraz uczestniczyli w spotkaniu na temat pracy kościelnej i duchowej pomocy ludziom niepełnosprawnym i starszym, która jest aktywnie prowadzona w prawosławnej diecezji grodzieńskiej.

ks. Michał Dmitruk


Poniżej fotorelacja z podróży (fot. PRE)