Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Wizyta papieża w Światowej Radzie Kościołów

21 czerwca 2018

(fot. Magnus Aronson/WCC)

 

– Pragnąłem osobiście uczestniczyć w obchodach tej rocznicy Światowej Rady Kościołów także po to, aby potwierdzić zaangażowanie Kościoła Katolickiego w sprawę ekumenizmu oraz zachęcać do współpracy z Kościołami członkowskimi i z naszymi partnerami ekumenicznymi – powiedział papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami Światowej Rady Kościołów w Centrum Ekumenicznym w Genewie.

Papież odwiedził siedzibę Światowej Rady Kościołów w Genewie 21 czerwca z okazji 70. rocznicy utworzenia tej organizacji. Wizyta odbyła się pod hasłem: „Pielgrzymka ekumeniczna – idąc, modląc się i pracując razem”. W Centrum Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów papież wziął udział w modlitwie ekumenicznej oraz w spotkaniu ekumenicznym z przedstawicielami różnych Kościołów.

Ruch ekumeniczny, do którego tak ogromny wkład wniosła Światowa Rada Kościołów, pojawił się jako łaska Ducha Świętego. Ekumenizm sprawił, że możemy wyruszyć w podróż w zgodzie z wolą Chrystusa, i będzie zdolny do postępów, jeśli podążając za prowadzeniem Ducha Świętego nie zamknie się w sobie – powiedział papież w swojej homilii podczas modlitwy ekumenicznej.

Na spotkaniu ekumenicznym sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit zwrócił uwagę na podziały na świecie, które generują konflikty, przemoc i wojny, rosnące dysproporcje między bogatymi i biednymi, postępującą eksploatację i destrukcję środowiska naturalnego, ataki na godność człowieka. – Powinniśmy być zjednoczeni w naszej nadziei na wspólną przyszłość dla wszystkich. Wszyscy mamy prawo do tej nadziei. Wasza Świątobliwość, twoja wizyta jest znakiem tej nadziei, którą podzielamy. To krok milowy w relacjach między Kościołami – przekonywał.

Pragnąłem osobiście uczestniczyć w obchodach tej rocznicy Światowej Rady Kościołów także po to, aby potwierdzić zaangażowanie Kościoła Katolickiego w sprawę ekumenizmu oraz zachęcać do współpracy z Kościołami członkowskimi i z naszymi partnerami ekumenicznymi – powiedział papież. Podkreślił również, że wiarygodność Ewangelii jest poddawana próbie przez to, jak chrześcijanie reagują na wołanie osób wykluczonych na całym świecie.

Ponadto papież spotkał się z kierownictwem Światowej Rady Kościołów w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej na lotnisku oraz wziął udział w mszy św. w hali Palexpo w Genewie, podczas której wygłosił homilię.

Czym jest Światowa Rada Kościołów

Światowa Rada Kościołów została utworzona w 1948 r. w Amsterdamie. Jej baza dogmatyczna brzmi: „Światowa Rada Kościołów jest społecznością Kościołów, które – zgodnie z Pismem Świętym – wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są powołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Celem Światowej Rady Kościołów jest jedność chrześcijan, którą promuje w wierze, świadectwie i służbie na rzecz sprawiedliwego i żyjącego w pokoju świata.

Obecnie Światowa Rada Kościołów jest wspólnotą 350 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej, starokatolickiej i in., które reprezentują razem ponad 550 milionów wiernych w ponad 110 krajach na całym świecie. Jest największą organizacją ekumeniczną na świecie. Członkami Światowej Rady Kościołów są cztery polskie Kościoły: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Wszystkie te Kościoły są również członkami Polskiej Rady Ekumenicznej, która posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów.

Sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów jest obecnie norweski pastor luterański ks. dr Olav Fykse Tveit.

Światowa Rada Kościołów a Kościół Rzymskokatolicki

Kościół Rzymskokatolicki nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów, ale aktywnie z nią współpracuje, szczególnie od czasu ogłoszenia przez sobór watykański II Dekretu o ekumenizmie w 1965 r. Kościół Rzymskokatolicki i Światowa Rada Kościołów współpracują razem poprzez Wspólną Grupę Roboczą, Komisję Wiara i Ustrój, a także na polach misji i edukacji.

Główne pola współpracy to:

Nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby Kościół Rzymskokatolicki został członkiem Światowej Rady Kościołów. Jednak nigdy się o to nie starał.

W przeszłości Światową Radę Kościołów odwiedzali również dwaj inni papieże: Paweł VI (10 czerwca 1969 r.) i Jan Paweł II (12 czerwca 1984 r.). Tegoroczna wizyta Franciszka jest pierwszą wizytą papieską zorganizowaną specjalnie ze względu na Światową Radę Kościołów.

Papież Franciszek a ekumenizm

Papież Franciszek podkreśla wagę wspólnego świadectwa chrześcijan na rzecz pokoju, sprawiedliwości, solidarności i środowiska naturalnego. Jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires odwoływał się do koncepcji jedności w pojednanej różnorodności.

Jako papież wykonał kilka znaczących gestów ekumenicznych, do których należą:

opr. Michał Karski

 

Czytaj też:

 

Relacja z całej wizyty papieża Franciszka w Genewie