Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wizyta ks. Tveita w Moskwie

30 czerwca 2010

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit złożył wizytę patriarsze Moskwy i Wszechrusi Cyrylowi. Tematem rozmów była rola Światowej Rady Kościołów i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w ruchu ekumenicznym.

Wizyta miała miejsce w Moskwie 28 czerwca. Było to pierwsze spotkanie patriarchy moskiewskiego z nowym sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Ks. Olav Fykse Tveit podkreślił wielkie znaczenie służby patriarchy Cyryla, jako zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz jego wkład w rozwój misji Kościoła, zwłaszcza wśród młodzieży. Zaznaczył, że krzewienie wiary wśród młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem wszystkich Kościołów członkowskich ŚRK. Podkreślił także znaczenie inicjatyw patriarchy w tym zakresie. Uznał, że wszystkie Kościoły członkowskie ŚRK powinny z tego doświadczenia skorzystać.

Patriarcha Cyryl wykazał zainteresowanie aktualną pracą Światowej Rady Kościołów. Wyraził jednocześnie duże zaniepokojenie trudnościami w dialogu ekumenicznym w kontekście – jak to określił – nowego spojrzenia niektórych Kościołów protestanckich na istotne kwestie moralne, w tym np. na rozumienie homoseksualności. Wyraził opinię, że przyczyną przedłużającego się kryzysu jest sprzeczność między deklarowanym pragnieniem jedności chrześcijan a spotęgowaniem różnic między chrześcijanami w wielu kwestiach teologicznych, w tym w zakresie antropologii i etyki chrześcijańskiej. Różnice te powodują wzrastanie nieufności wielu prawosławnych do Światowej Rady Kościołów. Jednocześnie patriarcha podkreślił znaczenie ŚRK jako platformy dyskusji między wielkimi cywilizacjami. Uznał, że w obecnej sytuacji rzeczą istotną dla wszystkich chrześcijan jest „zachowanie chrześcijańskiej cywilizacji” oraz „budowa dobrych stosunków z innymi społecznościami”. ŚRK może pomóc osiągnąć te dwa cele poprzez ochronę wartości chrześcijańskich oraz promowanie dialogu chrześcijan z innymi chrześcijanami oraz religiami niechrześcijańskimi.

Podczas wizyty w Moskwie sekretarzowi generalnemu Światowej Rady Kościołów towarzyszyli jego zastępca Georges Lemopoulos, ks. Dagmar Heller (Instytut Ekumeniczny Bossey, Komisja Wiara i Ustrój) oraz ks. Daniel Buda (Departament ŚRK – Kościół i Kontakty Ekumeniczne).
źródło: ŚRK, patriarchia.ru

cofnij