Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wizyta delegacji Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau

29 lipca 2014 Wizyta delegacji Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau

Uczestnicy spotkania (fot. PRE)


W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau. – Ważnym celem jest dla nas, aby nie unikać w rozmowach trudnych i kontrowersyjnych tematów, a zarazem pozostać wspólnotą Kościoła – mówił ks. Detlef Knoche.

Spotkanie miało miejsce 18 lipca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. Ewangelicki Kościół Hesji i Nassau (EKHN) ma w Polsce partnerstwa z PRE, Kościołem Ewangelicko-Augsburskim oraz Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Gości, którzy do Warszawy przybyli na zaproszenie polskiego Kościoła luterańskiego, powitał bp Jerzy Samiec, zwierzchnik tego Kościoła i wiceprezes PRE. Modlitwę na rozpoczęcie spotkania zmówił bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Partnerstwo Polskiej Rady Ekumenicznej z Ewangelickim Kościołem Hesji i Nassau trwa nieprzerwanie od kilku dziesięcioleci i należy do najstarszych kontaktów zagranicznych Rady – przypomniał dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o pierwszej wizycie prezydenta Kościoła ks. Helmut Hilda, który w 1971 r. przyjechał z delegacją EKHN do Polski. Kolejna wizyta, tym razem delegacji Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD), na czele której ponownie stanął ks. Hild, miała miejsce w 1973 r. Rok później utworzona została Komisja Kontaktów PRE-EKD, której ks. Hild współprzewodniczył wraz z bp. Janem Niewieczerzałem, ówczesnym prezesem PRE i zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Ks. Lukas przypomniał także liczne kontakty młodzieży z Kościołów członkowskich PRE i EKHN oraz dobrą współpracę z EKHN m.in. w ramach projektów realizowanych ze Znakami Nadziei z Frankfurtu. Mówiąc o przyszłości dyrektor PRE podkreślił znaczenie współpracy młodzieżowej i potrzebę wypracowania nowych metod współdziałania w obliczu wyzwań współczesności, z którymi spotykają się zarówno Niemcy, jak i Polacy.

O wyzwaniach społecznych i roli Kościołów w obu krajach mówił także ks. Detlef Knoche, kierownik Centrum Ekumenii EKHN. – Dar wolności pozwala nam żyć w Europie bez granic – zauważył. Jednocześnie wolność przyczynia się do powstawania otwartych pluralistycznych społeczeństw. – Możemy i chcemy być otwarci na różne modele życia, zróżnicowanie kulturowe i religijne – mówił ks. Knoche. Jako Kościoły stajemy jednak wobec pytań, które są poważnym wyzwaniem i na które udzielamy różnych odpowiedzi (m.in. w sprawie ordynacji kobiet). – Ważnym celem jest dla nas, aby nie unikać w rozmowach trudnych i kontrowersyjnych tematów, a zarazem pozostać wspólnotą Kościoła – podkreślił.

W swoim wystąpieniu ks. Knoche przypomniał o działaniach na rzecz pojednania pierwszego powojennego prezydenta Kościoła ks. Martina Niemöllera, które wciąż stanowią inspirację dla polsko-niemieckich inicjatyw. Dokonując wpisu do księgi gości, członkowie delegacji EKHN zwrócili uwagę, że przedstawiciele ich Kościoła byli w przeszłości jednymi z najczęściej odwiedzających PRE gości. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

Ze strony Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau w spotkaniu wzięli udział: ks. nadradca Detlev Knoche, kierownik Centrum Ekumenii w Darmstadt, dr Susanne bei der Wieden, wiceprezeska Synodu Kościoła, ks. dr Hermann Düringer, przewodniczący Zarządu Znaków Nadziei – Zeichen der Hoffnung, ks. Friedhelm Pieper, pełnomocnik EKHN ds. kontaktów europejskich, dr Dieter Schneberger, dziennikarz z Evangelische Pressedienst. Ze względu na chorobę do Warszawy nie mógł przyjechać prezydent Kościoła ks. dr Volker Jung.

Polską Radę Ekumeniczną reprezentowali: bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i wiceprezes PRE, bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i skarbnik PRE, ks. Anatol Szydłowski, proboszcz prawosławnej Parafii Katedralnej Marii Magdaleny w Warszawie (przedstawiciel metropolity Sawy, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego), ks. inf. Ryszard Dąbrowski, kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego (przedstawiciel bp. Wiktora Wysoczańskiego, wiceprezesa PRE), ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE i duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Wojciech Pracki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dr Jerzy Toeplitz, tłumacz i były stypendysta EKHN w Darmstadt.

(luk)