Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Wierzymy w nowoczesną Europę

15 stycznia 2012

bp Jerzy Samiec i ks. Ireneusz Lukas podczas nabożeństwa w Kopenhadze (fot. ks. Wojciech Pracki)

W Kopenhadze odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji rozpoczęcia prezydencji Danii w Radzie Unii Europejskiej. Obok reprezentantów Kościołów duńskich obecni byli również przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej.

Nabożeństwo miało miejsce 8 stycznia w luterańskiej katedrze w Kopenhadze. Polską Radę Ekumeniczną (PRE) oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali: bp Jerzy Samiec – zwierzchnik tego Kościoła i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Ireneusz Lukas – dyrektor PRE, Ewa Śliwka – dyrektor Kancelarii Konsystorza Kościoła oraz ks. Wojciech Pracki – asystent biskupa Kościoła.

W nabożeństwie prowadzonym przez zwierzchnika luterańskiej Diecezji Kopenhaskiej bp. Petera Skov-Jakobsena uczestniczyli także bp Christian Alsted, zwierzchnik Kościoła Metodystycznego w Danii, oraz bp Czesław Kozoń, reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki w Danii. Ponadto w nabożeństwie wziął udział przedstawiciel Kościoła Prawosławnego na Cyprze Georgios Ioannou. Cypr obejmie prezydencję w UE w drugiej połowie 2012 r.

Dania przejęła prezydencję w czasie bardzo trudnym dla Europy i całego świata. Wrzenie w krajach arabskich, światowy kryzys finansowy (…) to tylko kilka czynników, które czynią sytuację w świecie bardzo niestabilną. (…) Co my, chrześcijanie, możemy uczynić w takiej sytuacji? Co Kościół może przekazać ludziom? Nie jesteśmy w stanie zapewnić światu stabilności, ale możemy się o nią modlić – powiedział bp Jerzy Samiec podczas nabożeństwa w luterańskiej katedrze w Kopenhadze.

Podczas nabożeństwa bp Jerzy Samiec i ks. Ireneusz Lukas przekazali Kościołom w Danii świecę z mapą Europy i symbolem ekumenii, a także sól, przypominając jednocześnie słowa z Ewangelii Mateusza „Wy jesteście solą ziemi (…), wy jesteście światłością świata”. Zarówno świeca ekumeniczna, jak i sól, przygotowane zostały wcześniej na nabożeństwo z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, które odbyło się 3 lipca w Warszawie (pisaliśmy o tym tutaj). Przekazanie świecy i soli przypomina o odpowiedzialności i zadaniach chrześcijan w społeczeństwie.

W XX w. doświadczyliśmy, jak trudną może stać się codzienność europejskich obywateli przez polityczne zdziczenie i barbarzyństwo. Widzieliśmy, w jaki sposób polityczne idee kreują totalitarne systemy oraz w jaki sposób społeczeństwa były paraliżowane przez działania tajnej policji. Doświadczyliśmy siły, ale także bezsilności (…) poszukiwaliśmy takiego społeczeństwa, w którym idea społeczności i wspólnego dobra byłaby punktem centralnym. Niestety wielokrotnie nasza religia – chrześcijaństwo – stanęła w opozycji wobec rozwoju demokracji, nauki, społecznej równości – mówił w swym kazaniu bp Peter Skov-Jakobsen.

Mimo to, w ostatnich latach wiara uzyskała nowe znaczenie dla wielu ludzi w Europie – kontynuował zwierzchnik luterańskiej Diecezji Kopenhaskiej. – Moją nadzieją jest, aby wiara stała się fundamentalną bazą, na której będziemy mogli budować nasze oczekiwania. Wierzymy bardzo w nowoczesną Europę. W przypadku chrześcijaństwa wychodzę z założenia, że to właśnie wiara jest najważniejszym rdzeniem.

W nabożeństwie wzięli udział politycy, przedstawiciele różnych Kościołów, a także ambasador Polski w Danii Rafał Wiśniewski. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy otrzymali świece z logo ekumenii i Kościoła Luterańskiego w Danii wraz z informacją, że świece wyprodukowano w Polsce z okazji prezydencji.

Spośród ponad 5 mln mieszkańców Danii około 75% należy do luterańskiego Kościoła w Danii, którego głową jest królowa Małgorzata II (Kościół ma charakter państwowy). Członków Kościoła Rzymskokatolickiego w Danii jest około 45 tys.

I.L./luteranie.pl