Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wiara i miłość nas łączą

4 marca 2023 Wiara i miłość nas łączą

Światowy Dzień Modlitwy w katedrze polskokatolickiej w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

Tradycyjnie w pierwszy piątek marca obchodzony był Światowy Dzień Modlitwy. Na całym świecie, w tym również w różnych miejscach w Polsce, odbyły się ekumeniczne nabożeństwa według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Tajwanu.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju. W tym zrobiły to kobiety z Tajwanu, które na hasło przewodnie wybrał słowa „Usłyszałem o waszej wierze”.

W Polsce nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy odbyły się w kilkunastu miejscowościach. W Warszawie nabożeństwo miało miejsce 3 marca w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha. Obecne były przedstawicielki i przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, w tym m.in. przewodnicząca Komitetu Krajowego ŚDM Hanna Tranda, przewodnicząca komisji kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej Małgorzata Platajs, a także prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki i proboszcz miejscowej parafii ks. Henryk Dąbrowski.

Kazanie wygłosiła Ewa Dąbrowa z Kościoła Polskokatolickiego. – Wiara i miłość są tym, co nas łączy. Tym, co sprawia, że niezależnie od tego, w jakim regionie świata jesteśmy i w jakich warunkach żyjemy, stanowimy jedno – mówiła. Kaznodziejka podkreśliła, że to poznanie jest tym, co daje nam pełną wiarę oraz sprawia, że stajemy się lepszymi i zdolnymi do pełniejszego przeżywania naszego życia. – Poznanie daje nam możliwość uczestniczenia w chwale i miłości Bożej. Napełnia nas nadzieją i miłością – przekonywała. Dodała też, że do pełnego poznania Boga nie wystarcza jedynie gorliwość – szczególnie ta bezrefleksyjna, niepewna, fałszywa czy fanatyczna.

W przygotowanej przez Tajwanki liturgii zwracano szczególną uwagę na dyskryminację i przemoc wobec kobiet, zmiany klimatyczne i niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka, a także trudną sytuację Tajwanu w polityce międzynarodowej. Jedna z modlitw brzmiała następująco: „Boże Stworzycielu, dziękujemy Ci za ten wspaniały i bogaty w zasoby naturalne świat, który nam powierzyłeś. Jednak mamy wielkie problemy. Powietrze i woda są skażone. Nie wiemy już, co robić ze śmieciami. Widzimy, jak nasze górskie zbocza są nadmiernie eksploatowane uprawami herbaty i owoców. Niszczymy miejsce do życia dla roślin, zwierząt i ludzi. Na własnej skórze odczuwamy zmianę klimatu. Ignorujemy krzyk Matki Ziemi. Boże wszelkiego życia, napełnij nasze serca Twoim współczuciem i pomóż nam chronić Matkę Ziemię”.

mk

 

Więcej:

 

Nagranie nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy w katedrze polskokatolickiej w Warszawie