Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ukazała się Biblia Ekumeniczna

17 marca 2018 Ukazała się Biblia Ekumeniczna

Przedstawiciele Towarzystwa Biblijnego w Polsce, jego Kościołów członkowskich oraz tłumacze Biblii Ekumenicznej po nabożeństwie dziękczynnym (fot. Michał Karski)

 

– Mamy ją! Oczywiście, mieliśmy ją już wcześniej w różnych wydaniach i tłumaczeniach. Teraz otrzymujemy Biblię [Ekumeniczną – przyp. red.], o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja – powiedział prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Andrzej Malicki w swym kazaniu wygłoszonym podczas nabożeństwa dziękczynnego z okazji wydania Biblii Ekumenicznej w jednym tomie. Dzień później odbyła się prezentacja tego tomu.

Po ponad dwudziestu latach prac Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało całą Biblię Ekumeniczną w jednym tomie. 16 marca w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne z tej okazji, natomiast dzień później w stołecznym Muzeum Etnograficznym miała miejsce uroczysta prezentacja tego tomu. Obie uroczystości zgromadziły wielu duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny, wśród nich m.in. osoby uczestniczące w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii.

Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony był od 1995 r. przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, które powołało w celu jego realizacji Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Jako naczelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

W kolejnych latach sukcesywnie wydawane były poszczególne części tego przekładu: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów (2003) oraz pięć tomów z księgami starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dydaktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2015), Księgi Historyczne (2016) i Księgi Prorockie (2016). Dzieło przekładu wieńczy ukazująca się właśnie Biblia Ekumeniczna w jednym tomie. Jest to wydanie poprawione względem tomów wydawanych od 2001 r.

 

Fotorelacja z nabożeństwa dziękczynnego i prezentacji Biblii Ekumenicznej (fot. Michał Karski)