Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Tydzień ekumenicznych modlitw

19 stycznia 2014 Tydzień ekumenicznych modlitw

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw w Warszawie, katedra prawosławna św. Marii Magdaleny(fot. Michał Karski)

 

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas tegorocznych ekumenicznych nabożeństw i spotkań polscy chrześcijanie w sposób szczególny chcą zwrócić uwagę na sytuację chrześcijan w Syrii.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Do udziału w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zachęca Kościoły ks. Guy Liagre, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich (KKE). – Wspólna modlitwa o jedność Kościoła najsilniej pokazuje ekumenicznego ducha naszych 115 Kościołów członkowskich – powiedział. Do KKE należą m.in. wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Siódmego dnia tegorocznego Tygodnia ekumenicznego (24 stycznia) w Polsce będzie obchodzony dzień solidarności z chrześcijanami w Syrii. – W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan w Syrii, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej. Ofiary zebrane podczas Tygodnia Modlitw będą przekazane na ich rzecz – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas niedawnego Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie.

19 stycznia w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny odbyło się centralne nabożeństwo warszawskich obchodów tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uczestniczyli w nim duchowni i wierni różnych wyznań chrześcijańskich, a liturgia została odprawiona według tradycji prawosławnej. Kazanie wygłosił rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński z Kościoła Rzymskokatolickiego. – Naszym zadaniem jest ubogacać się tradycją innych Kościołów. Powinniśmy zapytać siebie samych, co możemy zrobić, by wraz z innymi chrześcijanami wnosić do świata te wartości, które przekazał nam Jezus Chrystus – mówił kaznodzieja.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w całej Polsce podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się szereg nabożeństw i innych wydarzeń ekumenicznych. Szczegółowy program dla poszczególnych regionów oraz materiały do tegorocznych modlitw ekumenicznych można znaleźć tutaj.

mk