Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Tydzień ekumeniczny w Warszawie

27 stycznia 2011

Bp Jerzy Samiec podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w kościele Św. Krzyża (fot. Michał Karski)

Poczucie wspólnoty utrzymuje w głębi każdego chrześcijanina Kościół. A dziś jest ono potrzebne jako świadectwo dla świata pozachrześcijańskiego. Dla nas dziś wezwaniem do gruntownej analizy rozumienia wspólnoty jest wypowiedź „trwali w łamaniu chleba” – mówił podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie bp Jan Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Warszawskie nabożeństwa w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywały się, jak co roku, we wszystkich świątyniach Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), a także w kościołach rzymskokatolickich i adwentystycznym. Uczestniczyli w nich wierni i duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli m.in. zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE, a także biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nabożeństwo centralne

Nabożeństwo centralne tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie odbyło się 23 stycznia w kościele rzymskokatolickim Św. Krzyża. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec. Zastanawiając się nad podziałem chrześcijaństwa, przypomniał, że nigdy nie stanowiło ono monolitu. – Taki podzielony świat chrześcijański, w którym różnie podchodzimy do liturgii, różnie odczytujemy Pismo Święte, odziedziczyliśmy po naszych przodkach i przyznajmy: tak naprawdę nie do końca chcemy zmian, jest nam dobrze w naszych Kościołach, w naszych tradycjach – mówił luterański duchowny. Pytał też o sens spotkań i modlitw ekumenicznych. – Myślę, że to, iż się spotykamy, wynika z naszej tęsknoty do Bożej miłości – powiedział.

Bp Samiec w swym kazaniu ubolewał również nad nieumiejętnością przebaczania, która doskwiera współcześnie w Polsce. W tym kontekście zachęcał do głębszego rozważania słów Modlitwy Pańskiej. – Fragment modlitwy „Ojcze nasz” mówiący o przebaczeniu powinien być często przez nas powtarzany. Nie tylko przez nas, wiernych różnych nurtów jednego Kościoła, ale też przez nas, Polaków. Jako Polacy nie potrzebujemy wojny z kimkolwiek ani sami ze sobą. Potrzebujemy pokoju i miłości – podkreślił bp Samiec.

Na nabożeństwie w kościele Św. Krzyża w szczególny sposób modlono się za chrześcijan z Jerozolimy, którzy w tym roku przygotowywali materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. – Chcemy wyrazić przez to naszą bliskość ze wszystkimi chrześcijanami na Bliskim Wschodzie i z tymi, którzy w różnych częściach świata cierpią i umierają z powodu swojej wiary. Ich już zjednoczyła przelana krew, tortury i dyskryminacja – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego, współprzewodniczący Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Byśmy razem przystąpili do Kielicha Pańskiego

Podczas tegorocznych nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan kilkukrotnie podkreślano ubolewanie z powodu braku wspólnoty eucharystycznej między Kościołami chrześcijańskimi. Mówił o tym zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze (16 stycznia). Jak podkreślił, celem ekumenicznych dążeń jest spotkanie się przy wspólnym eucharystycznym stole. – Wszyscy dążymy ku takiemu dniu, byśmy razem przystąpili do Kielicha Pańskiego. To jest cel zjednoczenia i całego naszego ekumenicznego działania. Nie środek, a cel – i o to należy ciągle modlić się – powiedział metropolita Sawa.

Wątek ten poruszył również zwierzchnik luterańskiej diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy (24 stycznia). Odwołał się w tym kontekście do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). – Poczucie wspólnoty utrzymuje w głębi każdego chrześcijanina Kościół. A dziś jest ono potrzebne jako świadectwo dla świata pozachrześcijańskiego. Dla nas dziś wezwaniem do gruntownej analizy rozumienia wspólnoty jest wypowiedź „trwali w łamaniu chleba”. Agape, uczta miłości, jak i Eucharystia, dziękczynienie, prowadzą do pojmowania tego fenomenu jako koinonii, a więc komunii, wspólnoty. Chrześcijanie jako wspólnota są jednak podzieleni brakiem eucharystycznej wspólnoty Wieczerzy Pańskiej. Wybitny myśliciel, niemiecki teolog rzymskokatolicki Karl Rahner powiedział: Teologia jest jedna. Czy Kościół jest więc jako wspólnota jeden, powszechny i apostolski? Czy Kościół w swej różnorodności konfesyjnej potrafi być zjednoczony w świadectwie miłości? – pytał bp Cieślar.

Jak co roku, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Warszawie cały styczeń. Ostatnie nabożeństwo w jego ramach odbędzie się 30 stycznia.

opr. Michał Karski

źródło: własne/Radio Watykańskie/KAI/trojca.waw.pl

Fotorelacja z nabożeństwa centralnego

___________________

Czytaj więcej:

  • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 – harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, materiały itp. czytaj
  • Czym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – idea, historia, archiwalne materiały czytaj