Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Synod reformowanych

26 października 2010

W Łodzi odbyło się drugie posiedzenie sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Podczas obrad dyskutowano na temat wiary i wątpienia.

Posiedzenie Synodu, który jest najwyższą władzą Kościoła, miało miejsce 16 października. Obrady tym razem były mniej poświęcone sprawom organizacyjnym, a skupiły się na kwestiach wiary i wątpienia. Inspiracją do dyskusji był referat „Wiara i wątpienie”, wygłoszony przez Krzysztofa Dorosza, dziennikarza i eseistę. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na obecność problemu w historii, w tym w refleksji Augustyna z Hippony oraz poszczególnych reformatorów Kościoła zachodniego, wskazał na kryzys wiary związany z Oświeceniem i rozkwitem nauk przyrodniczych, apoteozę nauki i fiasko scjentyzmu, wreszcie przypomniał podjęte przez teologów Paula Tillicha i Karla Bartha próby przezwyciężania kryzysu wiary. Na sam koniec referent spróbował z perspektywy osobistej przedstawić strategię mierzenia się z wiarą wątpiącą. Podkreślił, że ożywcze dla starych treści wiary może być spotkanie z innymi tradycjami religijnymi (z zastrzeżeniem, że spotkanie nie oznacza tu synkretyzmu religijnego), powrót do teologii Ojców Kościoła, pogłębiona lektura Biblii (wraz z krytycznym odniesieniem się do niedoskonałości przekładów) oraz tak pojęta mistyka chrześcijańska, która otwiera się, czy też wykazuje wrażliwość na obecność Boga w świecie.

Po referacie podjęta w nim problematyka była omawiana przez synodałów w czterech grupach dyskusyjnych, prowadzonych przez Elżbietę Jóźwiak, Mariusza Gosławskiego, Piotra Niewieczerzała oraz Piotra Thieme. Zwrócono uwagę na rolę Kościoła dzisiaj w towarzyszeniu człowiekowi na drodze wiary, w tym na formy udzielania wsparcia w momentach kryzysu wiary, również w kontekście wychowania młodzieży.

Na Synod zostali zaproszeni ekumeniczni goście: ks. Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Michał Makula, proboszcz pomocniczy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi, i Jerzy Nowicki, członek Rady Parafialnej tej parafii. Przekazali oni swoje pozdrowienia uczestnikom Synodu. Trzecia część sesji Synodu odbędzie się 4 grudnia w Zelowie.

źródło: reformowani.pl/ekumenizm.pl