Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Synod reformowanych o homoseksualizmie

27 maja 2011

W Zelowie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Głównym tematem obrad były zagadnienia związane z homoseksualizmem.

Sesja miała miejsce od 21 do 22 maja. Synodałowie wysłuchali wystąpienia ks. Romana Lipińskiego na temat „Homoseksualizm jako problem w duszpasterstwie”, stanowiącego wprowadzenie w tematykę obrad. Ks. Tomasz Pieczko z Belgii wygłosił referat „Kościół i homoseksualność”. Przedstawił w nim syntezę debaty na temat miejsca osób homoseksualnych w życiu Kościoła, która odbyła się w historycznych ewangelickich Kościołach reformowanych i luterańskich we Francji, złączonych współpracą w ramach Protestanckiej Społeczności Luterańsko-Reformowanej. Mimo pytań skierowanych do tych Kościołów na temat miejsca homoseksualistów w życiu kościelnym, nie wprowadzono tam tego zagadnienia pod obrady Synodów, a temat pozostał otwarty.

Synod polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zobowiązał konferencję duchownych oraz Synodalną Komisję Problemową do przygotowania do 2015 r. wspólnego raportu na temat pełnienia urzędów przez osoby homoseksualne w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce.

Podczas obrad Synod przyjął też sprawozdania biskupa, Konsystorza, prezesa Diakonii, Synodalnej Komisji Rewizyjnej oraz finansowe. Udzielono również absolutorium Konsystorzowi za rok 2010. Kolejne posiedzenie Synodu odbędzie się w listopadzie w Łodzi.

źródło: reformowani.pl