Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Synod luteran

16 kwietnia 2011

Synodałowie podczas obrad (fot. ak)

We Wrocławiu odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas obrad wybrano nowy skład Konsystorza Kościoła. Synodałowie wzięli również udział w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Obrady miały miejsce od 8 do 10 kwietnia w siedzibie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji. Sesja miała charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 r. i pierwszych miesiącach 2011 r. przedstawił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Poinformował synodałów o uruchomieniu strony internetowej bik.luteranie.pl, która będzie prezentować urzędowe informacje Kościoła. Bp Samiec postulował też stworzenie logo Kościoła, które stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Podkreślił wagę tworzenia stanowisk Kościoła związanych z zagadnieniami społecznymi, etycznymi itp. Biskup omówił też stan aktualnych kontaktów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polską Radą Ekumeniczną oraz Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, a także z rządem.

Swoje sprawozdania przedstawiły również inne organy kościelne, m.in. Rada Synodalna i Konsystorz.

Synod dokonał szeregu wyborów personalnych. Wybrano nowy skład Konsystorza, będącego naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Jego wiceprezesem po raz trzeci został Adam Pastucha (prezesem z urzędu jest biskup Kościoła). Na radców duchownych Konsystorza wybrano ks. Piotra Gasia, ks. Mariana Niemca oraz ks. Roberta Sitarka. Radcami świeckimi zostali Korneliusz Glajcar, Bożena Polak oraz Jan Machalica.

Ponadto Synod wybrał Rzeczników Dyscyplinarnych Kościoła oraz sędziów Sądu Dyscyplinarnego. Przeprowadzono też wybory uzupełniające do Rady Synodalnej.

W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej Synod podjął uchwałę następującej treści: „Uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej biciem dzwonów ewangelickich kościołów dnia 10 kwietnia o godz. 8.41 i wspomnieniem w czasie nabożeństw”.

W niedzielę, 10 kwietnia, we wrocławskim kościele luterańskim Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne, połączone z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej i wprowadzeniem w urzędowanie nowo wybranego Konsystorza. Wzięli w nim udział synodałowie oraz miejscowi parafianie. Były to centralne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Duchowni Kościoła brali również udział w obchodach państwowych (pisaliśmy o tym tutaj).

źródło: luteranie.pl