Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Święto Reformacji i początek Dekady Lutra

1 listopada 2008

W Święto Reformacji, 31 października, odbyło się w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego została zainaugurowana Dekada Lutra.

Nabożeństwo miało charakter ekumeniczny. Wzięli w nim udział nie tylko duchowni i wierni z trzech warszawskich parafii ewangelickich – luterańskiej, reformowanej i metodystycznej – ale także innych wyznań chrześcijańskich. Kazanie wygłosił prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec. Podkreślił, że reformacja nie była dziełem Marcina Lutra, ale Boga. Luter i inni reformatorzy byli jedynie narzędziami Boga. Rozpoczynająca się Dekada Lutra powinna skłaniać do szukania relacji z Chrystusem – mówił ks. Samiec. Intencje modlitewne zmawiali duchowni Kościołów Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Waldensów.

Podczas nabożeństwa zainaugurowano w Polsce Dekadę Lutra. Jest to międzynarodowy projekt społeczno-religijny, którego celem jest popularyzowanie historii i dziedzictwa Reformacji zapoczątkowanej przez ks. dr. Marcina Lutra, reformatora Kościoła Zachodniego. Dekada Lutra, zainaugurowana 21 września nabożeństwem w kościele zamkowym w Wittenberdze, jest inicjatywą zaadresowaną nie tylko do Kościołów chrześcijańskich, ale i do szerokich grup społecznych. Inicjatorami projektu są Kościoł Ewangelicki w Niemczech (EKD) i Ministerstwo Kultury Saksonii-Anhalt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, jako pierwszy Kościół poza granicami Niemiec, włącza się w Dekadę Lutra. Chce w ten sposób przybliżyć Polakom, bez względu na wyznanie, duchowy i społeczny dorobek reformacji luterańskiej w Polsce i na całym świecie. Dekada Lutra rozpoczyna przygotowania do ogólnoświatowych obchodów 500-lecia reformacji, które będzie miało miejsce w 2017 r.

Tegoroczne nabożeństwo reformacyjne w Warszawie było także okazją do przypomnienia 35. rocznicy podpisania Konkordii Leuenberskiej. W związku z tym nabożeństwo zostało poprzedzone wykładem prof. Karola Karskiego, kierownika katedry ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na temat tego ważnego dokumentu ekumenicznego. Prelegent przedstawił założenia Konkordii, dorobek teologiczny Wspólnoty Kościołów Ewangelickich, a także praktykę współpracy między polskimi Kościołami ewangelickimi. Zwrócił uwagę na potrzebę popularyzacji dorobku teologicznego Wspólnoty Kościołów Ewangelickich oraz zintensyfikowania wspólnych działań, szczególnie w pracy młodzieżowej i diakonijnej.

Zobacz:

Serwis internetowy Dekady Lutra w Polsce

Serwis internetowy Dekady Lutra w Niemczech

Tekst Konkordii Leuenberskiej