Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Światowy dialog metodystyczno-baptystyczny rozpoczęty

17 grudnia 2013

Po kilku latach negocjacji między metodystami i baptystami zaplanowano spotkanie przedstawicieli obu wyznań w Londynie w czasie obrad Światowej Rady Metodystycznej (ŚRM). Światowy Związek Baptystyczny (ŚZB) zgodził się na rozpoczęcie międzynarodowego dialogu z metodystami.Oba gremia sformułowały cel dialogu w następujący sposób:

„Będąc posłanymi przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby kontynuować misję Boga w świecie (por. J 20,2), jako chrześcijanie tradycji baptystycznej i metodystycznej pragniemy jedności, o którą modlił się nasz Zbawiciel, »aby świat uwierzył« (J 17,21) i przez wiarę odnalazł życie (J 3,16–17). Szukając odpowiedzi na pytanie, jak możemy zamanifestować tę jedność, zwróciliśmy uwagę na słowa apostoła Pawła, że jedyną rzeczą, która się liczy, jest »wiara czynna w miłości« (Ga 5,6). Rozpoczynając rozmowy, aby osiągnąć cel, dążymy do:

  1. większego zrozumienia i oszacowania siebie samych,
  2. wymiany darów celem ubogacania i odnawiania naszych Kościołów,
  3. zwiększonego udziału we wspólnym świadectwie i misji w świecie,
  4. pełniejszej wspólnoty i współpracy poprzez zdefiniowanie i pokonywanie barier.

Wierzymy, że możemy przejść do realizacji tych celów poprzez skupienie się na temacie »Wiara czynna w miłości«. Nasze rozmowy będą zgłębiać przejawy »wiary czynnej w miłości«, jak jest ona wyśpiewywana i zwiastowana, wyznawana i zapamiętywana, przeżywana i upowszechniana”.

Sekretarz generalny ŚZB ks. Neville Callam ogłosił skład grupy ze strony baptystycznej. Współprzewodniczącym został ks. dr Curtis Freeman z Duke Divinity School w Durham w USA, a współsekretarzem ks. dr Fausto A. Vasconcelos, dyrektor Wydziału Misji, Ewangelizacji i Teologicznej Refleksji ŚZB.

Pozostali członkowie to: ks. dr Deji Isaac Ayegboyin z Uniwersytetu Ibadan w Nigerii, dr Valerie Duval-Poujol, profesor egzegezy biblijnej z Instytutu Katolickiego w Paryżu, ks. dr Timothy George, profesor teologii z Beeson Divinity School Samford University w Birmingham w USA, ks. dr Stephen Holmes, starszy wykładowca teologii na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji.

Światową Radę Metodystyczną reprezentował będzie jako współprzewodniczący komisji ks. dr Timothy Macquiban z Cambridge w Wielkiej Brytanii, zaś jako współsekretarz ks. dr Paul Chilcote z Seminarium Teologicznego w Ohio w USA. Prócz nich w skład komisji ze strony metodystycznej weszli: dr Ulrike Schuler z Wyższego Seminarium Teologicznego w Reutlingen w Niemczech, ks. Malcolm Tan z Singapuru, ks. Lauren Matthews z Afryki Południowej i ks. Christine Gooden z Karaibów.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 30 stycznia w Birmingham w stanie Alabama w USA.

ŚRM prowadzi aktualnie również dialog z Kościołem Rzymskokatolickim (od 1968 r.). Dialog anglikańsko-metodystyczny dobiega końca. Raport z niego ma zostać opublikowany w 2014 r. W latach minionych pozytywnym rezultatem zostały zakończone dialogi metodystów z luteranami i reformowanymi.

opr. Edward Puśleckina podstawie serwisu informacyjnego ŚRM