Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Studencko-doktorancka konferencja teologiczna

15 lutego 2021 Studencko-doktorancka konferencja teologiczna

Po raz piąty odbyła się Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów, zorganizowana przez Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, organizacje studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz komisję młodzieżową Polskiej Rady Ekumenicznej. Ze względu na pandemię COVID-19 konferencja odbyła się online.

Konferencja miała miejsce od 12 do 13 lutego na platformie Zoom. Transmitowano ją również na Facebooku. Jej celem była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy nie narzucili tematyki konferencji, ale wybrali cytat biblijny, który miał być inspiracją dla prelegentów: „To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16,15).

Sympozjum zostało podzielone na pięć bloków w czterech obszarach tematycznych: teologia biblijna, teologia systematyczna, historia i dziedziny interdyscyplinarne. Prelegenci z kilkunastu uczelni zaprezentowali dwadzieścia referatów na bardzo różnorodne tematy. Podejmowano m.in. problematykę akolikatu, ekoteologii, autorytetów, rodziny, liturgii, sytuacji osób LGBT w Kościele czy małżeństw mieszanych.

Opiekę naukową nad konferencją sprawowali prof. Kalina Wojciechowska z ChAT i dr Joel Burnell z EWST. Sekretarzem konferencji był dr Artur Jemielita.

 

Pobierz: program konferencji

 

Zobacz obrady
Część 1

Część 2

Część 3