Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Strona internetowa „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”

17 kwietnia 2019 Strona internetowa „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”

Jedno z najważniejszych polskich czasopism zajmujących się problematyką ekumeniczną – „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” – uruchomiło swoją nową stronę internetową: www.ekumeniczne.pl. Udostępniono na niej wszystkie numery od początku istnienia periodyku. Można w nich znaleźć wiele istotnych tekstów, w tym najważniejsze dokumenty dialogu ekumenicznego.

„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” istnieją od 1983 r. Były wydawane najpierw przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, potem przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną, a w latach 1993–2018 przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”, której staraniem powstała nowa strona internetowa. W 2019 r. wydawcą periodyku została Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

W czasopiśmie publikowane są liczne artykuły, dokumenty, relacje i inne materiały związane z problematyką ekumeniczną. Na łamach periodyku publikowali i publikują jej najwybitniejsi znawcy z Polski i zagranicy. Czytelnicy mogą w nim znaleźć również teksty wielu dokumentów dialogu ekumenicznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. To właśnie w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” po raz pierwszy ukazały się polskie przekłady tak ważnych dokumentów, jak „Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne” (tzw. dokument z Limy), „Konkordia leuenberska” czy „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Dorobek czasopisma stanowi trwały wkład w polskojęzyczną refleksję ekumeniczną.

Stronę internetową „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” można znaleźć pod adresem www.ekumeniczne.pl. Najważniejszą jej częścią jest oczywiście archiwum, w którym udostępniono wszystkie zeszyty „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” w plikach PDF, spisy treści poszczególnych zeszytów, a także bibliografię czasopisma, zawierającą wykaz wszystkich publikowanych tekstów uporządkowanych tematycznie. Ponadto na stronie można znaleźć najważniejsze informacje o czasopiśmie i kontakt do redakcji.

Dla każdego, kto interesuje się problematyką ekumeniczną, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” to niezbędne źródło wiedzy – podkreśla prof. Karol Karski, redaktor naczelny czasopisma w latach 1992–2018. Nowy redaktor naczelny dr hab. Jerzy Sojka zwraca uwagę, że obecnie wiele osób zaczyna swoje poszukiwania naukowe i ekumeniczne w internecie. – Dlatego jest niezwykle istotnym, żeby były dostępne on-line wiarygodne materiały i opracowania, z tych zaś „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” zawsze były znane w środowisku ekumenicznym. Cieszymy się jako Chrześcijańska Akademia Teologiczna, że przejmując odpowiedzialność za czasopismo otrzymaliśmy je w komplecie z treściami archiwum udostępnionymi na nowej stronie internetowej – mówi.

 

Zobacz: www.ekumeniczne.pl