Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Stan ekumenizmu zależy od ludzi

15 stycznia 2020 Stan ekumenizmu zależy od ludzi

Członkowie i przedstawiciele prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej (fot. Michał Karski)

 

– Czasami wydaje mi się, że w niektórych miejscach entuzjazm ekumeniczny osłabł lub całkowicie zaniknął. Ale jednocześnie w innych pojawiły się inicjatywy, które świadczą wręcz o przeciwnej tendencji. Stan ekumenizmu zależy więc od ludzi. Ludzi, którzy się angażują lub nie – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 15 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

– Ekumenizm musi opierać się na dialogu z wzajemnym poszanowaniem przekonań innych. Ma on tylko wtedy sens, jeżeli strony podejmują rozmowy z miłości do Boga, którą okazujemy kochając innych – powiedział w swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Duchowny mówił też o stanie ekumenizmu w Polsce. – Czasami jest w dosyć kiepskiej kondycji. Dzieje się tak w tych miejscach, gdzie nie ma pragnienia rozmawiania z innymi. Wtedy, gdy zaczynamy się zamykać tylko w swoim kręgu wyznaniowym. Gdy budujemy przekonanie o wyższości nad innymi. Gdy odmawiamy innym prawa do posiadania swoich własnych przekonań. Niestety tendencje separatystyczne są coraz bardziej obecne w naszym społeczeństwie i są też widoczne w postawach niektórych Kościołów – ubolewał. Jako błędne myślenie określił postawę dbania tylko o swoją społeczność i brak chęci do rozmów z ludźmi inaczej postrzegającymi świat. – Gdy dzielimy się z innymi tym, co posiadamy, zyskujemy. Przede wszystkim zyskujemy Boże Błogosławieństwo, ale także zyskujemy przyjaźń innych. Nasze horyzonty i zasoby się poszerzają – przekonywał.

Bp Samiec zwrócił jednocześnie uwagę na inicjatywy, które mogą świadczyć o przeciwnej tendencji. Wymienił takie przedsięwzięcia, jak Ekumeniczna Szkoła Biblijna w Łodzi, konferencje ekumeniczne w Lublinie, Opolu czy Kamieniu Śląskim, ekumeniczne pielgrzymki czy nabożeństwa. – Stan ekumenizmu zależy więc od ludzi. Ludzi, którzy się angażują lub nie – podkreślił.

Prezes PRE wyraził też przekonanie, że w sekularyzujących się społeczeństwach Kościoły i ruch ekumeniczny muszą zachować swoją wiarygodność. – A zachowają ją tylko wtedy, gdy otwarcie będą podejmowały tematy współczesności, nie unikając tych trudnych – przekonywał. Mówił, że mimo różnic w tym zakresie są przestrzenie, w których należy dawać jasne świadectwo z pozycji wiary. Jako przykłady takich przestrzeni wymienił: odpowiedzialność za stworzenie (tu przywołał „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”), diakonię, dobre i racjonalne kształcenie, kwestie równości płci, sprawiedliwości społecznej i seksualności człowieka, odpowiedzialność za zło wyrządzone drugiemu człowiekowi z pozycji władzy, upominanie się o prawa uchodźców i migrantów (tu przywołał „Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”), ochronę praw mniejszości, sprzeciw wobec przemocy i mowie nienawiści.

W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego głos zabrał bp Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski. – W imieniu księdza kardynała [Kazimierza Nycza – przyp. red.], biskupów, duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego chcę wam i sobie samemu życzyć, byśmy szli prostą drogą po promieniu do centrum. A kto jest w tym centrum – wiadomo – powiedział.

Na spotkaniu obecny był również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Warto się zastanowić, co ekumenizm oznacza. To budowanie wspólnoty. A to jest też moim zadaniem jako prezydenta Warszawy – powiedział. Podkreślił potrzebę dialogu. – Ważne byśmy razem rozmawiali o ochronie środowiska, ochronie najsłabszych. To nas, przewodników duchowych i samorządowców, łączy – przekonywał. Zwrócił się również z apelem o przeciwdziałanie narastającej nienawiści w życiu społecznym. – Ekumenizm i religia uczą nas wzajemnej tolerancji. Chcę was namówić, żebyśmy razem świecili przykładem otwartego dialogu – podkreślił prezydent Warszawy.

Pozdrowienia w imieniu premiera Mateusz Morawieckiego przekazał Paweł Szrot, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaś w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawicielka prezydenta w pracach Rady Dialogu Społecznego. Adham Abd El Aal przekazał pozdrowienia w imieniu Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasza Miśkiewicza.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),  bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Marek M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi i samorządowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

PRE

 

Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca (luteranie.pl)

Fotorelacja ze spotkania (fot. Michał Karski)