Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

ŚRK na Wielki Post

9 marca 2010

Na okres Wielkiego Postu Światowa Rada Kościołów proponuje refleksję i zadumę nad dwoma problemami trapiącymi współczesny świat: przemocą wobec kobiet oraz wodą jako prawem człowieka.

W ramach swojego programu „Dekada Przezwyciężania Przemocy” Światowa Rada Kościołów (ŚRK) przygotowała szereg materiałów, które mogą służyć za podstawę do rozważań nad problemem przemocy wobec kobiet. Materiały te są skierowane zarówno do Kościołów, grup parafialnych, zborowych, ekumenicznych, jak też do każdego człowieka z osobna. Na stronie internetowej akcji women.overcomingviolence.org na każdy tydzień Wielkiego Postu przygotowano filmy, studia biblijne, modlitwy i teksty do rozważań. Za każdym razem przedstawiane są historie kobiet, które doświadczyły przemocy w różnych krajach świata, m.in. w Indiach, Uzbekistanie, Kongu czy Kolumbii. ŚRK zachęca do refleksji nad tymi historiami, a także nad tekstami biblijnymi mówiącymi o przemocy wobec kobiet. Wzywa też do modlitwy o wyeliminowanie tej przemocy na świecie. Partnerami ŚRK w tej akcji są Światowa Federacja Studentów Chrześcijańskich (WSCF) oraz Światowa Organizacja Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet (YWCA).

Zupełnie innym problemem trapiącym współczesny świat jest woda jako prawo człowieka. Światowa Rada Kościołów poprzez Ekumeniczną Koalicję na rzecz Wody (Ecumenical Water Network), chcąc promować prawo człowieka do dostępu do wody, proponuje na okres Wielkiego Postu refleksje nad znaczeniem wody w codziennym życiu jak też w różnych tradycjach liturgicznych. Zachęca też do zastanowienia się nad związkami w używaniu wody w tych dwóch porządkach. Krótkie biblijne teksty i rozważania na ten temat będą zamieszczane na każdy tydzień Wielkiego Postu na stronie internetowej akcji.

Światowa Rada Kościołów jest organizacją ekumeniczną, której celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan. Zrzesza obecnie 349 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej ze ŚRK.

_________________

Tutaj znajdziesz materiały obu akcji: