Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie z prezydentem

21 stycznia 2015 Spotkanie z prezydentem

fot. Wojciech Olkuśnik/KPRP


Wszyscy czujemy, jak ważne jest podkreślanie, że wspólnota nie oznacza tego, że jesteśmy wszyscy tacy sami, że wspólnota może i powinna obejmować ludzi o różnych wyznaniach, różnej kulturze, czasami o różnym języku – powiedział prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 20 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent podkreślał rolę wspólnoty we współczesnym społeczeństwie polskim. – Wszyscy chcemy tworzyć wspólnotę opartą o wzajemny szacunek dla odmienności, dla różnorodności – mówił. Zaznaczył też, że jedną z form szacunku okazywanego przez demokratyczne państwo dla własnych obywateli jest szacunek dla Kościołów i grup wyznaniowych.

Zdolność do komunikowania się, prowadzenia dialogu, dyskusji i dostrzeganie tego, co może łączyć ludzi różnych wrażliwości religijnych także jest elementem budowania mądrej, pięknej wspólnoty – powiedział Bronisław Komorowski i przekazał najlepsze życzenia noworoczne przedstawicielom wszystkich religii.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego podziękował prezydentowi za jego obecność na uroczystościach Kościołów zrzeszonych w PRE, m.in. u prawosławnych na Świętej Górze Grabarce i u luteran w Cieszynie. Wyraził też nadzieję, że wspólny wysiłek liderów religijnych i politycznych spowoduje rozładowanie napięć, których teraz w Europie jest dużo.

Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim obecni byli m.in. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

źródło: PAP

Fotorelacja ze spotkania (fot. Wojciech Olkuśnik/KPRP)