Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie w ambasadzie Węgier

7 czerwca 2011

W siedzibie Ambasady Węgier w Warszawie odbyło się spotkanie z Miklόsem Soltészem, Sekretarzem Stanu do spraw Socjalnych, Rodziny i Młodzieży w Ministerstwie Zasobów Narodowych Republiki Węgierskiej. Wśród uczestników byli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej.Spotkanie zostało zorganizowane 1 czerwca w ramach przekazywania Polsce prezydencji w Unii Europejskiej. Minister Miklόs Soltész w swoim referacie przedstawił dokonania rządu węgierskiego w sprawie polityki prorodzinnej i socjalnej wobec ludzi najuboższych w tym kraju. Węgry w ostatnim czasie osiągnęły wiele sukcesów w dziedzinie aktów prawnych dotyczących wyrównywania szans oraz pomocy rodzinom wielodzietnym.

Na spotkanie ambasador Rόbert Kiss zaprosił m.in. przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej. Obecni byli: prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego dr Witold Brodziński, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jan Cieślar, sekretarz biura Polskiej Rady Ekumenicznej Urszula Krzemińska, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki oraz ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

u.k.