Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie przedstawicieli religii z prezydentem

14 stycznia 2020 Spotkanie przedstawicieli religii z prezydentem

Pałac Prezydencki (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Wśród przybyłych gości znaleźli się również reprezentanci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Spotkanie odbyło się 14 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. – To spotkanie przypomina o historycznym wymiarze naszej ojczyzny, o tym, że na przestrzeni wieków w Polsce mieszkali ludzie wielu narodowości, wyznań i kultur. Tu znajdowali swoje miejsce, osiedlali się i przynosząc swoją tradycję wplatali się w to, co dzisiaj nazywamy kulturą polską – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej głos zabrał jej dyrektor ks. Grzegorz Giemza. Nawiązał do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2). – Życzliwość innych powoduje, że sami nie możemy pozostać bez odpowiedzi. To tak, jak życzliwość Boga do nas. On ją nam okazuje i nie możemy nie okazywać jemu tej życzliwości – mówił dyrektor PRE.

Rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak zwrócił uwagę, że w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II misja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym musi przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego i temu dialogowi służyć. – Chodzi o poszukiwanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, tak abyśmy potrafili owocnie zagospodarowywać przestrzeń wolności i byli promotorami kultury spotkania – przekonywał.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich przypomniał, że jeszcze niedawno mieliśmy trudny czas w naszej historii. Jak zauważył, obecnie mamy czas nadziei, demokracji. Zwrócił  jednak uwagę, że dobre czasy są nie tylko błogosławieństwem, ale wymagają też od nas wielkiej odpowiedzialności. – Kiedy jesteśmy razem, możemy szukać sposobu, jak używać tego wielkiego błogosławieństwa, które mamy dzisiaj, dla dobra naszego kraju – powiedział przedstawiciel wspólnoty żydowskiej.

W imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego głos zabrał mufti Tomasz Miśkiewicz. – W tym 2020 r. życzę wszystkim błogosławieństwa, pomyślności, zdrowia, jak najmniej różnic, więcej wspólnych działań dla Polski, dla wspólnot, dla religii, dla pokoju – powiedział.

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Aliansu Ewangelicznego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, a także reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, zasiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

Wideorelacja ze spotkania (prezydent.pl)