Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Spotkanie przedstawicieli religii z ambasadorem USA

6 grudnia 2022 Spotkanie przedstawicieli religii z ambasadorem USA

Uczestnicy spotkania z ambasadorem Markiem Brzezinskim (fot. Ambasada USA)

 

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski spotkał się z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Tematem spotkania było zaangażowanie środowisk religijnych w pomoc uchodźcom. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej prezes bp Andrzej Malicki.

Spotkanie miało charakter nieformalny i odbyło się 5 grudnia w rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Wzięli w nim udział ambasador Mark Brzezinski, urzędnicy ambasady oraz przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Obecni byli m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos ks. Doroteusz Sawicki, który reprezentował metropolitę Sawę, a także przedstawiciele Caritas Polska, rzymskokatolickiej archidiecezji warszawskiej i gminy żydowskiej.

Podczas spotkania wymieniono informacje na temat zaangażowania Kościołów i związków religijnych w pomoc uchodźcom w Polsce. Mark Brzezinski pytał też, w czym ambasada mogłaby być pomocna. Bp Andrzej Malicki opowiadał o inicjatywach Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak też samej Rady. Zwrócił też uwagę na trudności, jakie mają uchodźcy z otrzymaniem wizy do USA. Ks. Doroteusz Sawicki zaprezentował działania Kościoła Prawosławnego, a także omówił sytuację Kościołów prawosławnych w różnych krajach.