Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie przedstawicieli PRE i EKD

8 marca 2023 Spotkanie przedstawicieli PRE i EKD

Spotkanie Komisji Kontaktów PRE–EKD. Rozmowa o pomocy Kościołów uchodźcom (fot. PRE)

 

W Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Uczestnicy wymienili informacje na temat życia Kościołów w Polsce i w Niemczech, a także rozmawiali o sytuacji uchodźców i projektach pomocowych na ich rzecz.

Spotkanie miało miejsce od 1 do 2 marca. Wzięli w nim udział członkowie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD): ks. Annette Kurschus (przewodnicząca Rady EKD i prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii), ks. nadradca Martin Illert (referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej), bp Andrzej Malicki (prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce) oraz ks. Grzegorz Giemza (dyrektor PRE, Kościół Ewangelicko-Augsburski). Ze strony EKD obecny był również Martin Hauger, referent przewodniczącej Rady EKD.

Pierwszego dnia spotkania obie strony zaprezentowały raporty ze swojej działalności. Przedstawiciele EKD opowiadali m.in. o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów, które w zeszłym roku odbyło się w Karlsruhe. Podczas rozmów poruszono temat projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech”. Grupa robocza tego projektu została zaproszona do udziału w dyskusji panelowej podczas Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, które odbędzie się w czerwcu w Tallinie.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się krótką modlitwą z rozważaniem ks. Annette Kurschus. Następnie odbyło się spotkanie na temat wsparcia, którego Kościoły PRE udzielają uchodźcom z Ukrainy. Wanda Falk i Iwona Baraniec przedstawiły działania Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Doroteusz Sawicki mówił o inicjatywach Eleos Kościoła Prawosławnego, zaś Weronika Kluza zaprezentowała działania prowadzone w ramach projektu PRE „Gościnny Kościół”.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz rozmową o dalszej współpracy Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Polskiej Rady Ekumenicznej i wyzwaniach, jakie przed nią stoją.

 

Zobacz też: Komisja Kontaktów PRE–EKD