Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami różnych wyznań

26 stycznia 2012

Wspólnota nie wymaga jednorodności. Odwrotnie. Dobra wspólnota wydobywa wszystko co dobre właśnie z różnic – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania noworocznego z przedstawicielami różnych wyznań i religii w Polsce, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce 24 stycznia. Wzięli w nim udział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, zwierzchnicy oraz przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs oraz wiele innych osób związanych z życiem religijnym w naszym kraju.

Po przywitaniu wszystkich zebranych prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska jest krajem różnorodnym. Skupia ludzi bardzo różnych pod względem języka, kultury czy wyznania.

Wspólnota nie wymaga jednorodności. Wspólnota nie wymaga tego, żeby wszyscy uczestniczący w tej wspólnocie byli tacy sami, lecz odwrotnie: dobra wspólnota to taka, która potrafi ogarnąć, przytulić, docenić i wydobyć także wszystko co dobre właśnie z różnic, z tego, co ludzi różni pod różnymi względami – mówił Bronisław Komorowski do uczestników spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent życzył uczestnikom spotkania, aby w duchu poczucia wspólnoty razem rozwiązywać wszystkie problemy, które są naszym codziennym udziałem, zarówno w wymiarze wspólnoty państwowej jak i wspólnoty religijnej, a także w wymiarze wspólnoty każdej rodziny, każdej społeczności lokalnej. – Życzę, abyśmy potrafili rozwiązywać wszystkie nasze codzienne kłopoty w duchu wspólnoty i w duchu szacunku wzajemnego – powiedział Bronisław Komorowski.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej na spotkaniu głos zabrał jej prezes abp Jeremiasz. W swoim wystąpieniu podkreślił trwającą już kilka lat dobrą tradycję ekumenicznych spotkań noworocznych w Pałacu Prezydenckim. Wspomniał także o dobrze układających się relacjach pomiędzy Kościołami oraz kontaktach z przedstawicielami rządu.

Chciałbym wyrazić radość z tego, że sytuacja ekumeniczna w Polsce jest wyjątkowa. Współpraca Kościołów chrześcijańskich – nie tylko tych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale również innych – układa się w naszym kraju niezwykle dobrze – powiedział abp Jeremiasz.

Prezes PRE podkreślił wagę i odpowiedzialność pracy prezydenta, którą trzeba rozpatrywać w kategorii służby obywatelom naszego kraju. Prezydentowi oraz wszystkim pracownikom rządowym życzył zdrowia, wytrwałości oraz błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku.

MD/mk/prezydent.pl

Na zdjęciu prezydent Bronisław Komorowski (fot. Michał Karski)

_____________________

Zobacz też: relacja video ze spotkania