Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Spotkanie prezydenta z prezydium PRE

29 października 2010

Pałac Prezydencki w Warszawie (fot. mk)

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z członkami prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Omawiano bieżącą sytuację Kościołów zrzeszonych w Radzie.

Spotkanie odbyło się 27 października z inicjatywy prezydenta. Wzięli w nim udział członkowie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej: prezes Rady abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), zwierzchnicy Kościołów członkowskich: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs.

W trakcie spotkania omówiona została bieżąca sytuacja Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, kwestie administracyjno-prawne oraz plany związane z powstaniem nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zebrani przekazali zaproszenie dla prezydenta do wzięcia udziału w odbywającym się corocznie w styczniu modlitewnym spotkaniu ekumenicznym. Jednocześnie Bronisław Komorowski, dziękując za spotkanie, wyraził nadzieję, że takie wydarzenia staną się stałym elementem dialogu oraz będą służyć wymianie informacji oraz inspiracji do dalszych działań.

źródło: prezydent.pl