Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Spotkanie PRE z minister Radziszewską

12 maja 2010

W Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej z minister Elżbietą Radziszewską, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Wzięli w nim udział także proboszczowie warszawskich parafii z Kościołów zrzeszonych w Radzie.

Spotkanie miało miejsce 11 maja w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Prezes Rady abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego przedstawił w zarysie historię i działalność PRE, a także aktualne problemy Kościołów członkowskich Rady. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o uroczystościach pogrzebowych w związku z tragedią pod Smoleńskiem, ze szczególnym uwzględnieniem obecności przedstawicieli PRE w tych wydarzeniach. Dyskutowano o potrzebie powołania Komisji ds. Kontaktów pomiędzy PRE i rządem, a także współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Uczestnicy spotkania poruszyli problematykę dni wolnych od pracy w święta kościelne oraz obecności Kościołów członkowskich PRE w TVP i radiu. Ponadto w rozmowie podkreślono potrzebę uczestnictwa przedstawicieli Rady w ważnych wydarzeniach i uroczystościach rangi państwowej.

Minister Elżbieta Radziszewska wyraziła wdzięczność za zaproszenie, a także potwierdziła gotowość i otwartość do rozmów o wszystkich problemach dotyczących Kościołów PRE. Zapewniła o staraniach rządu mających na celu równe traktowanie wszystkich obywateli bez względu na przynależność konfesyjną. Minister Radziszewska wyraziła też gotowość do kontynuowania bliskiej współpracy z Polską Radą Ekumeniczną.

PRE

_______________________

Zobacz też: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

fot. MD