Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie komisji PRE–EKD

21 kwietnia 2022

Członkowie Komisji Kontaktów PRE i EKD w Hanowerze: ks. Grzegorz Giemza, ks. Annette Kurschus, bp Andrzej Malicki i ks. Martin Illert

Sytuacja w Ukrainie z punktu widzenia Kościołów, postrzeganie siebie i innych przez Niemców, Polaków i Rosjan oraz wpływ pandemii COVID-19 na Kościoły były tematami dyskusji podczas spotkania Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.

Spotkanie miało miejsce od 7 do 8 kwietnia w Hanowerze. Wzięli w nim udział członkowie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD): ks. Annette Kurschus (przewodnicząca Rady EKD i prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii), ks. nadradca Martin Illert (referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej), bp Andrzej Malicki (prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce) oraz ks. Grzegorz Giemza (dyrektor PRE, Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania połączyli się online z dr. Andrijem Myhalejką, teologiem z katolickich uniwersytetów w Eichstätt i we Lwowie. Opowiedział on o aktualnej sytuacji w Ukrainie z punktu widzenia Kościołów. Drugiego dnia członkowie komisji wysłuchali dwóch referatów. Dr Diethard Sawicki z naukowego Wydawnictwa Brill mówił o postrzeganiu siebie i innych przez Niemców, Polaków i Rosjan. Natomiast prof. Thomas Schlag z Uniwersytetu w Zurychu przedstawił wyniki badań na temat „Kościoły a koronawirus”.

Podczas spotkania uczestnicy zwrócili uwagę, że w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie nowy wymiar zyskuje projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

– Mamy doświadczenie pojednania polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej i możemy się nim dzielić z Kościołami na wschodzie. Proces zbliżenia między Polakami i Niemcami daje nadzieję na to, że jest ono możliwe również tam. Na pewno trudno mówić o pojednaniu teraz, ale po wojnie przyjdzie na to czas i Kościoły muszą być aktywne w tym zakresie – mówił po spotkaniu ks. Grzegorz Giemza. W kontekście pandemii COVID-19 zwrócił uwagę, że przyspieszyła ona pewne procesy, które były obecne w Kościołach. – Potrzeba nam refleksji na temat tego, czego Kościoły mogą się nauczyć z doświadczenia tej pandemii – powiedział dyrektor PRE.

Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech istnieje od 1974 r. Działa na rzecz pogłębiania pojednania między Polską a Niemcami. Daje też możliwość do współpracy i wymiany doświadczeń między Kościołami z obu krajów.

 

Zobacz też: Komisja Kontaktów PRE–EKD