Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Komisji Kontaktów PRE i EKD

9 września 2013

Spotkanie Komisji Kontaktow PRE i EKD w Szczecinie (fot. PRE)

Uczestnicy spotkania w Szczecinie: ks. I. Lukas, ks. M. Hübner, bp H.-J. Abromeit i abp Jeremiasz (fot. PRE)

W Szczecinie w Międzynarodowym Centrum Spotkań i Studiów im. ks. Dietricha Bonhoeffera odbyło się posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Dyskutowano o życiu Kościołów w Polsce i w Niemczech oraz ich współpracy.

Spotkanie miało miejsce 9 września. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) uczestniczyli w nim jej prezes abp Jeremiasz oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) reprezentowali bp Hans-Jürgen Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego i przedstawiciel Rady EKD ds. kontaktów z Polską, oraz ks. Michael Hübner.

Celem spotkania było omówienie aktualnych spraw dla Kościołów w Polsce i w Niemczech, wymiana doświadczeń, a także omówienie współpracy pomiędzy PRE i EKD. Rozmawiano o aktualnych wyzwaniach dla Kościołów w Polsce i Niemczech, sytuacji społeczno-ekonomicznej w obu krajach oraz o nowych zadaniach Kościołów w Europie, m.in. w kontekście Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, które w lipcu odbyło się w Budapeszcie.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o procesie pojednania polsko-rosyjskiego i polsko-ukraińskiego oraz o przygotowaniach do konferencji na temat „Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania”, która odbędzie się w Warszawie od 2 do 4 października w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Podczas spotkania podkreślano ponownie potrzebę rozwijania teologicznego dialogu ekumenicznego, szczególnie na temat eklezjologii. Członkowie Komisji Kontaktów zastanawiali się także nad możliwością realizacji wspólnych inicjatyw w związku ze zbliżającą się pięćdziesiątą rocznicą Memorandum Wschodniego w roku 2015.

Na zakończenie uczestnicy polsko-niemieckiej komisji zwiedzili prawosławną cerkiew Św. Mikołaja w Szczecinie. Podczas spotkania z ks. Pawłem Stefanowskim oraz matuszką Olgą Stefanowską goście zapoznali się z historią i życiem lokalnej parafii prawosławnej.

(luk)