Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Spotkanie Komisji ds. Dialogu

13 marca 2009

W Warszawie obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Poniżej publikujemy komunikat z tego spotkania.

W dniu 9 marca br. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Ze strony PRE obradom przewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), a ze strony KEP bp Tadeusz Pikus. W skład Komisji ds. Dialogu z ramienia KEP wchodzą jeszcze: abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp Zygmunt Zimowski. Ze strony PRE do Komisji należą: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Na spotkaniu obecni byli: ks. Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Piotr Gaś (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a także o. S. C. Napiórkowski OFMConv i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Podsumowano przebieg Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zastanawiano się nad odpowiednim sposobem obchodzenia dnia ochrony stworzenia przez ekumeniczne inicjatywy naukowe i społeczne. Omówiono stan prac nad dokumentem-deklaracją na temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Podjęto problematykę ekumenicznej opieki duszpasterskiej, także w odniesieniu do takich małżeństw. Poruszono sprawę ekumenicznych inicjatyw ewangelizacyjnych. Podkreślono znaczenie Ekumenicznego Święta Biblii. Zapoznano się ze stanem prac dwustronnych komisji dialogów ekumenicznych w Polsce oraz przygotowań wspólnego podręcznika stanowiącego autoprezentację Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego; prace nad podręcznikiem zbliżają się ku końcowi. Omówiono ekumeniczne obchody 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu oraz 500-lecia urodzin Kalwina. Podniesiono sprawę zagadnień bioetycznych; ekumeniczna refleksja na ten temat będzie kontynuowana.

Najbliższe zebranie Komisji ds. Dialogu odbędzie się 5 października 2009 r. w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

_____________

więcej o Komisji ds. Dialogu KEP i PRE tutaj