Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy roboczej „Pojednanie”

2 marca 2011

Uczestnicy spotkania na tarasie siedziby PRE, fot. Michał Dmitruk

W Warszawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Omówiono na nim zeszłoroczną konferencję o migracjach oraz plany grupy na najbliższe miesiące.

Spotkanie odbyło się 1 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Udział w nim wzięli: ks. Andreas Hamburg (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie), ks. Jurij Sańko (Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi), ks. Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Grekokatolicki), doc. Włodzimierz Bureha (Ukraiński Kościół Prawosławny), dr Aleksander Dobroyer (Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie), ks. Ireneusz Lukas (Kosciół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor PRE), dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz Michał Dmitruk (Polski Kościół Autokefaliczny Prawosławny, PRE).

Podczas posiedzenia omówiono międzynarodową konferencję „Migracje w Środkowej i Wschodniej Europie – problemy pojednania i współistnienia kultur”, która odbyła się od 15 do 18 września 2010 r. w Kamieniu Śląskim (pisaliśmy o tym tutaj). W ocenie uczestników spotkania konferencja otworzyła nowe perspektywy i możliwości bliższej współpracy z organizacjami zajmującymi się migrantami w kraju, a także przyczyniła się do intensyfikacji zaangażowania Kościołów w pomoc migrantom.

Grupa robocza „Pojednanie” rozpoczęła także przygotowanie kolejnej konferencji, zaplanowanej na jesień tego roku na Białorusi. Podjęto decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego spotkania grupy roboczej w maju w Mińsku. Zostanie wtedy ustalony program oraz szczegóły konferencji. Przedstawiciele poszczególnych Kościołów tworzący projekt „Pojednanie” bezpośrednio zapoznają się z sytuacją ekumeniczną na Białorusi oraz spotkają się z hierarchią kościelną i duchowieństwem.

MD

_________________

  • Informacja o spotkaniu w języku rosyjskim czytaj
  • Więcej o projekcie „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” czytaj