Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie ekumeniczne w Bydgoszczy

4 września 2010

Z inicjatywy Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się w Bydgoszczy spotkanie ekumeniczne poświęcone stuleciu Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu. Główny referat wygłosił dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas.

W spotkaniu, które odbyło się 3 września w sali parafialnej bydgoskiej parafii ewangelicko-metodystycznej, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Obecni byli m.in. duchowni – przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Oddziale Pomorsko-Kujawskim PRE, a także referenci ds. ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego.  W spotkaniu uczestniczyły ponadto osoby należące do bydgoskich parafii.

Głównym punktem spotkania był referat „Sto lat dążeń ekumenicznych. Edynburg 1910-2010”, który wygłosił ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. W swoim wystąpieniu ks. Lukas przedstawił nie tylko najważniejsze informacje dotyczące organizacji, przebiegu i osiągnięć konferencji w Edynburgu w 1910 r., ale wskazał także na jej późniejsze owoce. Referent podkreślił, że choć Światowa Rada Kościołów powstała dopiero w 1948 r., jej korzenie sięgają Konferencji Edynburskiej.

Po wygłoszeniu referatu miała miejsce ożywiona dyskusja, dotycząca nie tylko prezentowanych zagadnień, ale także współczesnych wyzwań ekumenicznych i współpracy między Kościołami. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

W tym roku na temat Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu zorganizowano też konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (20 stycznia) oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (27 maja). Współorganizatorem tej drugiej sesji była Polska Rada Ekumeniczna (pisaliśmy o tym tutaj).

(luk)

Na zdjęciu: ks. Ireneusz Lukas wygłasza swój referat (fot. Dawid Sabara)