Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Śmiałe przesłanie nadziei

1 sierpnia 2009

Na koniec XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie delegaci wydali Przesłanie do Kościołów członkowskich organizacji, w którym nawiązując do głównego tematu Zgromadzenia – nadziei – odnoszą się do współczesnych problemów trapiących Europę i świat, takich jak podziały społeczne, migracje, zmiany klimatyczne czy kryzys finansowy.

„Jako chrześcijanie ośmielamy się mieć nadzieję” – piszą delegaci na początku tekstu przesłania. Nadzieja daje radość, pokój, odwagę, śmiałość i wolność, umacnia świadectwo o Chrystusie. Chrześcijanie – jak czytamy w przesłaniu – są powołani do jednej nadziei w Chrystusie i powinni dzielić się nią ze swoimi wspólnotami.

Następnie delegaci Zgromadzenia w Lyonie nawiązują do współczesnych problemów społecznych. Wyrażają ubolewanie z powodu nowych podziałów. „Widzimy, jak pojawiają się nowe podziały – między autochtonami i imigrantami, bogatymi i biednymi, zatrudnionymi i bezrobotnymi, tymi, których prawa są respektowane, i tymi, których praw się pozbawia” – piszą. Odnosząc się do kryzysu finansowego delegaci proponują ekonomię opartą na odpowiedzialności etycznej i zrównoważonym rozwoju względem środowiska naturalnego.

Jak zostało podkreślone w przesłaniu, pomimo różnych problemów jest nadzieja. Należy się jednak przeciwstawić przemocy, rasizmowi, uprzedzeniom, wykluczeniom społecznym. Potrzebna jest solidarność międzyludzka, obrona  godności każdego człowieka i szacunek dla stworzenia.

„Wyzwanie postawione przez Zgromadzenie Ogólne wszystkim Kościołom członkowskim to śmiałe przesłanie nadziei – nadziei wyrażanej nie w pustych oświadczeniach, ale w uczynkach i żywej wierze” – czytamy w przesłaniu. Delegaci namawiają Kościoły do działania. „Chodzi o burzenie murów pomiędzy ludźmi, kulturami i religiami oraz o nauczenie się szukania obrazu Boga w twarzy ‘innego’. Chodzi o szanowanie, a nie tylko tolerowanie innych istot ludzkich. A przede wszystkim chodzi o znalezienie nowej formy wyrażenia solidarności z biednymi, będącymi pomiędzy nami oraz w innych częściach świata” – piszą na koniec uczestnicy Zgromadzenia w Lyonie.

___________________

Pełny tekst „Przesłania” znajduje się w zakładce „Dokumenty ekumeniczne” tutaj

Oryginalny tekst angielski „Przesłania”, jak też jego tłumaczenie niemieckie i francuskie, można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia Ogólnego CEC w Lyonie www.assembly.ceceurope.org