Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Seminarium warsztatowe w Polskim Radiu

26 listopada 2013

Seminarium dla przedstawicieli Kosciolow czlonkowskich PRE w Polskim Radiu (fot. Ireneusz Lukas)

Seminarium w Polskim Radiu (fot. ks. Ireneusz Lukas)

W Warszawie odbyło się seminarium warsztatowe „Audycje Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej w Polskim Radiu S.A. – cele współpracy, zasady i praktyka”. Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE mieli okazje zapoznać się z obecnymi możliwościami Polskiego Radia.

Seminarium odbyło się 21 listopada w siedzibie Polskiego Radia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, a także przewodniczący Komisji Mediów PRE ks. Adam Malina oraz dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas.

Uczestników seminarium powitał prezes Zarządu Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski oraz dyrektor Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego PR Piotr Lignar. Pierwsze wystąpienie na temat „Polskie Radio w świecie współczesnych mediów – problematyka celów działalności, formatów radiowych i standardów zawodowych” przedstawił Piotr Lignar. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniającą się sytuacje w świecie mediów oraz coraz większą konkurencję na rynku mediów w Polsce. Podkreślił potrzebę precyzyjnego określenia celów, dostosowania formy przekazu do treści oraz głębokie jej przemyślenie. – Tylko takie podejście do emitowanych programów może stworzyć szansę, by dać się zauważyć i zaznaczyć swoją obecność na rynku medialnym – zauważył Piotr Lignar.

Wśród przedstawicieli Polskiego Radia prowadzących zajęcia byli także kierownik i stali współpracownicy Redakcji Programów Religijnych w PR: Jacek Fuglewicz, Krzysztof Górski i Stanisław Makowiecki. W swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia dotyczące celów współpracy Kościołów i radia, obecnych standardów technicznych w PR oraz oczekiwań techniczno-organizacyjnych podczas realizacji nagrań nabożeństw i innych audycji religijnych. W trakcie dyskusji rozmawiano o wielu praktycznych doświadczeniach.

Modele współpracy kościelnej redakcji radiowej z Polskim Radiem na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przedstawił ks. Adam Kleszczyński. Reportażyści Roku i laureaci nagrody „Melchiorów” Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak z Fundacji „Głos Ewangelii” dzielili się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy przy realizacji programów radiowych podejmujących tematykę religijną. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać fragmentów reportaży i innych nagrań radiowych realizowanych przez „Głos Ewangelii”.

Część zajęć odbyła się w studiu radiowym, gdzie uczestnicy seminarium nagrywali krótkie, jednominutowe wypowiedzi na temat „ewangelizacja w zborze/parafii – ewangelizacja przez radio”. W popołudniowej części spotkania dyskutowano na temat „Profesjonalizm i sacrum – Radio w Kościele, Kościół przez Radio”. Przemyśleniami w tym zakresie dzielili się przedstawiciele radia i Kościołów.

Ks. Ireneusz Lukas w swoim wystąpieniu podziękował w imieniu PRE przedstawicielom Polskiego Radia za zaproszenie i zorganizowanie seminarium. Podkreślił potrzebę współpracy i wzajemnego szacunku przy realizacji nagrań radiowych oraz profesjonalnego przekazu Ewangelii w mediach publicznych. Przewodniczący Komisji Mediów PRE ks. Adam Malina również wyraził wdzięczność za inicjatywę przedstawicieli Polskiego Radia zorganizowania seminarium i jego profesjonalne prowadzenie. Podziękował  także za wieloletnie zaangażowanie redaktorów PR w realizację programów ekumenicznych.

Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej za pośrednictwem PR co tydzień w soboty nadają audycje „Pięć minut nad Biblią” (II pr. PR, godz. 7:40–7:45) oraz „Kościoły w Polsce i na świecie” (I pr. PR, godz. 21:50–22:00). Średnio co drugą niedzielę i w święta (najczęściej o godz. 8:00) II pr. PR transmituje nabożeństwa Kościołów członkowskich PRE.

luk