Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Seminarium w Josefstal

22 maja 2014 Seminarium w Josefstal

Uczestnicy seminarium (fot. Iveta Starcova)

 

W Bawarii odbyło się seminarium ekumeniczne dotyczące problemów sekularyzacji i ateizmu. Wzięli w nim udział przedstawiciele europejskich Kościołów i organizacji chrześcijańskich, w tym reprezentanci Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkanie miało miejsce od 12 do 21 maja w Josefstal, miejscowości oddalonej o 60 km od Monachium. Odbywało się na zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Bawarii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu Kościołów ewangelickich, prawosławnych, a także organizacji chrześcijańskich z ponad 15 krajów Europy. Polskę reprezentowali: Anna Demczuk (Polska Rada Ekumeniczna, Kościół Prawosławny), Joel Henderson (Kościół Prawosławny), ks. Michał Jabłoński (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Waldemar Szczugieł i Ewa Śliwka (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

W czasie spotkania odbyło się wiele wykładów i prelekcji, a główny temat został dogłębnie przedyskutowany na zajęciach w mniejszych lub większych grupach. Uczestnicy odpowiadali wówczas na pytania: Jakie mam doświadczenia z sekularyzacją i jak wpływa ona na moje życie? W jaki sposób nasze Kościoły muszą się z nią zmagać? Jak postępować z szerzącym się ateizmem? Szczególnie interesującym okazał się temat dotyczący tradycji (kościelnych), które należy zachować lub nie. Całkowicie odmienne zdania prawosławnych i liberalnych ewangelików dały podstawę do zawiłej i ciekawej dyskusji.

Seminarium, w którym udział wzięło ponad 40 osób, przebiegało w niezwykle życzliwej atmosferze. Każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie konfrontując je z innymi. Wszystkie dni rozpoczynały i kończyły się wspólną modlitwą, co jeszcze bardziej umacniało związek pomiędzy przedstawicielami tak różnych konfesji. Na zakończenie seminarium uczestnicy ocenili, jak wiele mogli z tego spotkania wyciągnąć dla siebie i swojej dalszej pracy w Kościele. Wszyscy zgodnie uznali je za wyjątkowo udane i owocne oraz wyrazili nadzieję na to, że znajomości tu zawarte utrzymywać się będą także po wyjeździe z Josefstal.

Anna Demczuk


Poniżej fotorelacja ze spotkania w Josefstal (fot. Iveta Starcova)