Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Seminarium diakonijne

21 września 2014 Seminarium diakonijne

fot. ks. Michał Dmitruk


W Warszawie odbyły się konsultacje diakonijne na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich na potrzeby projektów realizowanych przez Kościoły i kościelne organizacje charytatywne. Była to kontynuacja poprzedniej edycji konsultacji – tym razem w formie warsztatów.

Konsultacje miały miejsce 18 września w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Pierwszą cześć spotkania poprowadził Grzegorz Szwed, project manager Biura ds. Projektów Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Kościoła Prawosławnego. Omówił on szczegółowo projekty inwestycyjne (tzw. projekty twarde) skupiając się przede wszystkim na remontach i renowacjach budynków sakralnych. Na przykładzie projektów remontowych zabytkowych cerkwi prowadzący zapoznał uczestników z wymogami dotyczącymi dokumentacji projektowej danego okresu programowania oraz wskazał możliwe krajowe i europejskie źródła pozyskania funduszy na renowację zabytków.

Druga cześć spotkania dotyczyła pozyskiwania środków na projekty miękkie w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Tę cześć spotkania prowadziła Małgorzata Zielińska, konsultantka ds. Funduszy Europejskich. Wskazała na nieodzowne części wniosku (cel, adresat, ramy czasowe, działania, rezultaty) oraz najczęściej spotykane mankamenty i błędy przy opracowywaniu wniosków. Na podstawie gotowego projektu dotyczącego otwarcia przedszkola uczestnicy mogli prześledzić punkt po punkcie wymogi dotyczące przygotowania wniosku o dotację.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Wyrazili oni chęć kolejnego spotkania i wspólnego przygotowania wniosku.

ks. Michał Dmitruk