Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

ŚDM w Poznaniu i Wrocławiu

10 marca 2010

Podczas odbywających się w całej Polsce ekumenicznych nabożeństw Światowego Dnia Modlitwy razem modlili się wierni różnych wyznań. Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Kamerunu.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) jest ekumeniczną inicjatywą o ponad 120-letniej tradycji. Przypada na pierwszy piątek marca (w tym roku był to 5 marca), a do wspólnej modlitwy zapraszani są chrześcijanie różnych wyznań. Co roku liturgię nabożeństw ŚDM przygotowują chrześcijanki z innego kraju. W 2005 r. były to Polki, w tym roku Kamerunki. ŚDM został zainicjowany przez kobiety i początkowo to głównie one w nim uczestniczyły. Do dzisiaj nabożeństwa przygotowywane są przez kobiety, ale udział w nich biorą przedstawiciele obojga płci.

W Poznaniu nabożeństwo tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy odbyło się 5 marca w kościele luterańskim Łaski Bożej. Udział w nim wzięli luteranie, metodyści, rzymskokatolicy i zielonoświątkowcy. W prezbiterium świątyni rozwieszono zielono-czerwono-żółtą flagę Kamerunu. Scenografię dopełniały afrykańskie instrumenty muzyczne oraz tulipany w narodowych barwach kameruńskich.

Nabożeństwo poprowadziła ewangelicka katechetka Anna Bisok. W kazaniu rzymskokatolicka teolożka dr Elżbieta Adamiak komentowała życie Kamerunek w świetle słów Psalmu 150 „Niech wszystko, co żyje, chwali Pana”, który był hasłem tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy. – Sytuacja kobiet w Kamerunie nie jest łatwa, gdyż muszą znosić wiele niedoli, cierpień, wyzysku, a czasem nawet niewoli. A mimo to znajdują powód, żeby chwalić Boga i w Bogu upatrują nadzieję – mówiła dr Adamiak.

W czytanych podczas nabożeństwa rozważaniach mieszkanki Kamerunu w imieniu swego kraju przepraszały Boga za milczenie wobec cierpienia i ucisku oraz za nienawiść, konflikty, przemoc, wyzysk, korupcję i chciwość. Dziękowały natomiast za „pokojowe współżycie religii i licznych plemion”. Uczestników nabożeństwa poruszyły teksty o warunkach życia kameruńskich dzieci, a zwłaszcza dziewczynek, które są wykorzystywane do pracy od najmłodszych lat, zbyt wcześnie są wydawane za mąż, zachodzą w niechciane ciąże oraz zmuszane są do prostytucji. „Dziewczynki z Kamerunu przeżywają takie same trudności i problemy, jak ich rówieśnice w innych krajach rozwijających się. Wśród członków rodziny zajmują ostatnie miejsce. Każdy wydatek na ich rzecz traktowany jest jako marnowanie pieniędzy, ponieważ dziewczęta uważane są za majątek dla swojego przyszłego męża” – skarżyła się jedna z młodych dziewczyn.

We Wrocławiu nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy miało miejsce 4 marca w Katedrze Greckokatolickiej pw. Świętych Wincentego i Jakuba. Uczestniczyli w nim baptyści, grekokatolicy, luteranie, prawosławni i rzymskokatolicy. Nabożeństwo zostało poprzedzone krótką prezentacją multimedialną przybliżającą sytuację kobiet w Kamerunie oraz główne problemy, o rozwiązanie których modlili się później zebrani. Pokazane zostały zdjęcia ciężko pracujących kobiet, dzieci żyjących nieraz w głębokim ubóstwie, małych dziewczynek bez wielkich szans na zdobycie wykształcenia, a mimo wszystko znajdujących siły by chwalić Boga. Podobnie jak w Poznaniu przytoczone zostały kierowane do Boga przeprosiny Kamerunek oraz słowa o niskiej pozycji społecznej dziewczynek w tym afrykańskim kraju. Do tych wszystkich problemów nawiązała w swoim kazaniu siostra Stefania z Kościoła Greckokatolickiego.
źródło: KAI, luteranie.org