Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rusza Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

23 października 2012

Inauguracja Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (fot. Michal Karski)

Inauguracja działalności EUTW: Roman Michalak, Michał Szczerba, abp Jeremiasz i ks. prof. Bogusław Milerski (fot. Michał Karski)


W Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Ufamy, że działalność tej instytucji pozytywnie wpłynie na jakość debaty religijnej w Polsce – powiedział w swym wykładzie inauguracyjnym rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski.

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), która sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych.

Uroczysta inauguracja działalności tej nowej instytucji ekumenicznej odbyła się 23 października w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy. Oprócz organizatorów EUTW i jego potencjalnych słuchaczy wzięli w niej udział także przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, innych związków wyznaniowych, organizacji ekumenicznych, nauki i polityki.

Prezes zarządu EUTW Roman Michalak przedstawił zebranym historię i ideę uniwersytetów trzeciego wieku. Podkreślił, że EUTW obok działalności edukacyjnej będzie upowszechniał postawy ekumeniczne, promował kulturę chrześcijańską i integrację europejską. Instytucja chce zmieniać negatywne stereotypy dotyczące, wiedzy i tolerancji religijnej oraz budować nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego i aktywnego.

Na uroczystości obecny był poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku powstaje w uchwalonym przez senat roku uniwersytetów trzeciego wieku oraz w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – zauważył. Potwierdził też informację o grancie w wysokości 31 tys. zł przyznanym EUTW przez państwo.

Patronat nad EUTW objęła Polska Rada Ekumeniczna. Jej prezes abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego pogratulował pomysłu i zaproponował utworzenie ekumenicznych grup biblijnych w ramach nowej instytucji. – Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dla nas wszystkich wielką szansą. Oby nie została ona zaprzepaszczona – mówił.

Wykład inauguracyjny na temat „Ekumeniczny wymiar kształcenia ustawicznego” wygłosił rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski. Zwrócił uwagę, że obecnie nie istnieje coś takiego, jak kres kształcenia. W wyniku procesów globalizacyjnych społeczeństwa stały się wielokulturowe i pluralistyczne, a to powoduje potrzebę kształcenia ustawicznego. Podobna sytuacja jest w religii, gdzie rozwój duchowy trwa całe życie. Rektor ChAT przypomniał koncepcje kształcenia ustawicznego od Jana Amosa Komeńskiego, przez dziewiętnastowieczne towarzystwa oświatowe, aż po strategię lizbońską Unii Europejskiej.

Mówiąc o kontekście ekumenicznym kształcenia zwrócił uwagę, że katolicy i protestanci inaczej definiują ekumenizm. Dla pierwszych jest to dążenie do odnowienia jedności w Kościele Rzymskokatolickim, drudzy są zwolennikami koncepcji pojednanej różnorodności. To również ma wpływ na kształcenie. – Ufamy, że działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozytywnie wpłynie na jakość debaty religijnej w Polsce – powiedział na koniec swojego wykładu ks. prof. Milerski.

Zajęcia EUTW będą obejmować wykłady i seminaria z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. Prowadzone będą także kursy językowe, informatyczne, zajęcia twórcze i ruchowe. Organizowane mają być również wycieczki. 6 listopada w Lutheraneum (podziemia kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie) odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych.

Michał Karski

 

___________________

Materiały na temat EUTW do pobrania:


Fotorelacja z uroczystości inauguracji działalności EUTW (fot. Michał Karski)