Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Rozpoczął się Zjazd Gnieźnieński

16 marca 2012

Spotkanie przedstawicieli Kościołów z prezydentem podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego (fot. Michał Karski)

W swych słowach pozdrowień do uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podkreślił, że próby ustanowienia dominacji jednej religii i jednego wyznania prowadziły zawsze do krwawych wojen, a jeszcze więcej nieszczęść spowodowały próby stworzenia społeczeństwa bezbożnego.

IX Zjazd Gnieźnieński odbywa się od 16 do 18 marca. Jego tegoroczne hasło brzmi „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”. Zjazd zgromadził liczne grono chrześcijan różnych wyznań.

Gościem specjalnym pierwszego dnia Zjazdu był prezydent Bronisław Komorowski. – Należę do pokolenia, które wyrosło w marzeniu o ekumenizmie – powiedział prezydent podczas krótkiego spotkania ze zwierzchnikami i reprezentantami Kościołów. Prymas-senior abp Henryk Muszyński z Kościoła Rzymskokatolickiego witając na tym spotkaniu prezydenta, podkreślił ekumeniczny charakter Zjazdu, w którym – obok przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego – uczestniczą reprezentanci innych Kościołów, zarówno z Polskiej Rady Ekumenicznej, jak i spoza niej.

Abp Jeremiasz podczas tego spotkania zauważył, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków i dostrzega obecność różnych wyznań w Polsce. Zwrócił uwagę, jak ważne jest, by brać pod uwagę różne poglądy i różne punkty widzenia.

W przesłaniu do uczestników Zjazdu wygłoszonym na sali plenarnej prezydent podkreślił, że wierni wszystkich religii, którzy angażują się w życie obywatelskie, powinni przeciwdziałać rodzeniu się stereotypów oraz logice konfrontacji.

Referaty pierwszego dnia Zjazdu wygłaszali prof. Jerzy Buzek, kard. Stanisław Ryłko, prof. Jerzy Kłoczowski, ks. prof. Bogusław Milerski, kard. Kazimierz Nycz, s. Małgorzata Chmielewska oraz ks. prof. Tomáš Halík.

Jerzy Buzek zauważył, że mamy dziś Europę rynków i państw, ale brakuje nam Europy obywateli. – Kryzys ekonomiczny jest kryzysem wartości i zaufania. Europa stała się dysharmonijnie pęknięta. Jest rozdźwięk między statusem materialnym i moralnością – mówił były premier. Jego zdaniem celem biznesu nie powinien być czysty zysk, ale dobrobyt. – Europę trzeba połączyć w jedno aksjologiczne dobro – powiedział.

Czeski teolog katolicki ks. prof. Tomáš Halík zauważył, że chrześcijaństwo nie musi mieć wymiaru masowego. Zastanawiając się nad jego miejscem we współczesnej Europie, przestrzegał chrześcijan przed triumfalizmem, zachęcał do pokory i odwagi prowadzącej ku prawdzie. – Wystrzegajmy się mesjanizmu, który by chciał – skądś z góry – „dawać Europie duszę”. W miejsce tego zaproponowałbym fundamentalną myśl mojego nauczyciela Jana Patočki, że sens Europy jest w trosce o duszę – mówił ks. Halík.

Pierwszego dnia Zjazdu odbyły się też dwa panele dyskusyjne. W jednym dyskutowali szefowie największych polskich organizacji charytatywnych o istocie niesienia pomocy i współpracy między tymi organizacjami (piszemy o tym tutaj). Drugi dotyczył możliwości lobbingu chrześcijańskiego w Unii Europejskiej. Dzień zakończył się Ekumeniczną Drogą – nabożeństwem w katedrze gnieźnieńskiej.

mk

________________

Czytaj:


Poniżej fotorelacja ze Zjazdu Gnieźnieńskiego 2012 (fot. Michał Karski)