Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Refleksja nad przyszłością ruchu ekumenicznego

12 grudnia 2018 Refleksja nad przyszłością ruchu ekumenicznego

fot. Zbigniew Obracaj

 

Z okazji 70-lecia Światowej Rady Kościołów w Katowicach odbył się koncert z przesłaniem. Przemówienie na temat wizji przyszłości ruchu ekumenicznego wygłosił prezydent ŚRK na Europę abp Anders Wejryd. Mówił m.in. o potrzebie wspólnego działania na rzecz ograniczania zmian klimatycznych.

Światowa Rada Kościołów oficjalnie została powołana 23 sierpnia 1948 r. w Amsterdamie. Główne obchody jej 70-lecia odbyły się w czerwcu, gdy w Centrum Ekumenicznym w Genewie gościł papież Franciszek, oraz w sierpniu w Amsterdamie (pisaliśmy o tym tutaj i tutaj).

W grudniu w Katowicach odbywa się szczyt klimatyczny Narodów Zjednoczonych COP24. Wśród jego uczestników jest również delegacja Światowej Rady Kościołów. W ramach Strefy Duchowej odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących szczytowi. Jednym z nich był koncert z przesłaniem z okazji 70-lecia Światowej Rady Kościołów, który odbył się 10 grudnia w katowickim kościele ewangelicko-augsburskim.

W programie koncertu znalazły się utwory organowe w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego oraz pieśni chóru parafialnego Largo Cantabile.

Przemówienie wygłosił abp Anders Wejryd, prezydent Światowej Rady Kościołów na Europę i emerytowany prymas luterańskiego Kościoła Szwecji. Mówił o wizji przyszłości ruchu ekumenicznego. Podkreślił, że wizja ta musi być wizją młodych ludzi pochodzących z różnych kontekstów. – Pozwólcie mi marzyć o ludzkiej godności i równości wszystkich istot ludzkich, kobiet i mężczyzn, młodych i starych, i pozwólcie mi patrzeć na wizje młodych ludzi, którzy są wzmocnieni Bożym duchem i wychowani na Bożej obietnicy życia w sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich istot ludzkich i całego Bożego stworzenia – mówił szwedzki duchowny. Dodał, że elementami ekumenicznej wizji przyszłości są troska o jedność Kościoła jako znaku i przedsmaku jedności ludzkości oraz walka o ograniczenie skutków zmian klimatycznych.

Abp Wejryd przypominał, że Światowa Rada Kościołów zajmuje się tematem zmian klimatycznych już od 1989 r., a robi to dlatego, że jest to problem globalny, który wymaga zaangażowania różnych środowisk, nie zostanie bowiem rozwiązany na drodze dwustronnych umów. Zwrócił uwagę, jak ważne jest to, że organizacje religijne współpracują ze sobą w zakresie tej problematyki i mają wspólną strategię w negocjacjach. – Tak właśnie wszyscy razem wywarliśmy wpływ na negocjacje w Paryżu. I tak należy postępować również na poziomie krajowym, koncentrując się szczególnie na tych rządach, które blokują konieczne działania. Ze względu na zmiany klimatyczne i inne wyzwania globalne, które przekraczają granice państw, jakakolwiek ekumeniczna wizja przyszłości będzie musiała określić uzupełniające się role różnych podmiotów w policentrycznej sieci współpracy reprezentowanej przez ruch – powiedział na koniec prezydent Światowej Rady Kościołów.

Po jego przemówieniu krótkie wystąpienia mieli również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec oraz katolicki ekumenista ks. prof. Józef Budniak.

mk

 

Zobacz też: ekumeniczny kontekst szczytu klimatycznego w Katowicach