Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny kontekst szczytu klimatycznego w Katowicach 2018 (COP24)

Od 3 do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbywała się Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Obecni na niej byli m.in. przedstawiciele Kościołów i organizacji ekumenicznych z kraju i zagranicy. W programie wydarzeń towarzyszących konferencji znalazły się również ekumeniczne debaty, spotkania i modlitwy.

Szczyt klimatyczny ONZ jest coroczną konferencją globalną, podczas której negocjowane są działania w zakresie polityki klimatycznej. W 2018 r. miał miejsce w Katowicach. W przeszłości Polska dwukrotnie była gospodarzem tego wydarzenia (w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie).

W ramach szczytu w 2018 r. odbyły się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz Konferencja Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA1).

Podczas szczytu negocjowano reguły wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, czyli globalnego planu działania, który ma uchronić świat przed nadmiernymi zmianami klimatu poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2 st. C.

Zmiany klimatyczne, wynikające z działalności człowieka, przyczyniają się m.in. do wzrostu temperatury, fal upałów, niedoborów wody, susz czy wzrostu poziomu morza, przez co są zagrożeniem dla roślin, zwierząt i ludzi. Ich skutki – często naruszające prawa człowieka – najbardziej odczuwają uboższe regiony świata.

W szczycie klimatycznym w Katowicach uczestniczyło ok. 20 tys. osób ze 190 krajów. Wśród nich znaleźli się m.in. politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, biznesmeni. Obecni byli też reprezentanci Kościołów i organizacji ekumenicznych (m.in. Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich, Światowej Federacji Luterańskiej, Polskiej Rady Ekumenicznej). Również i oni chcieli podkreślić konieczność działania w zakresie ograniczania zmian klimatu.

 

Strefa Duchowa COP24

W czasie trwania szczytu klimatycznego zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. Polska Rada Ekumeniczna, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Archidiecezja Katowicka Kościoła Rzymskokatolickiego zapraszały w ramach Strefy Duchowej COP24 na konferencje, spotkania, dyskusje, nabożeństwa i modlitwy.

Pobierz:

 

Pielgrzymka dla klimatu

Z Bonn do Katowic przeszła 3. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej, która chciała zwrócić uwagę na wynikające ze zmian klimatycznych zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi oraz podkreślić konieczność ograniczania tych zmian.

Zobacz: www.pielgrzymkadlaklimatu.pl

 

Ekologiczny apel Kościołów

W 2013 r. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki ogłosiły wspólny „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Czytamy w nim m.in.: „Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. (…) Dlatego codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje”.

Czytaj: tekst „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”

 

Aktualności:

 

Zobacz też: Ekumeniczny kontekst szczytu klimatycznego w Warszawie 2013 (COP19)